Mladý sibiřský pastevec Afanasij už odmítá žít tradičním způsobem svých předků a lákají ho hodnoty moderního světa. Vítězný snímek Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2004

Etnografické objevování dokumentárním filmem umožňuje českému režisérovi Martinu Ryšavému formulovat osobně prožitou rozporuplnost sibiřské současnosti. V širokém záběru se dotýká základních otázek lidského údělu, společenských vztahů a osudu národa. Jeho snímek je poezií faktů složenou z pasáží výjevů z každodenních lidských úkonů a meditací v nekonečné krajině, kde se ale postupem času začaly střetávat tradičně přijímané hodnoty se středoevropským způsobem života. Zatímco si matka a babička přejí, aby příbuzní i po její smrti žili dál tradičním způsobem, mladý Afoňka pochybuje. Avšak osud mu nic jiného než život pastevce nenabízí.

Napište nám