Přehled dílů

alternative text

Bydlení nad restaurací (16/16)

Spis. zn. VOP 322/2010

Stížnost obyvatele bytu, který bydlí v těsném sousedství s hlučnou restaurací

alternative text

Zápis práva (15/16)

Spis. zn. VOP 4337/2009

Jak učinit zadost spravedlnosti ve věci stížnosti na postup katastrálního úřadu

alternative text

Příspěvek na péči pro hluchoněmého syna (14/16)

Spis. zn. VOP 4927/2007

Jak přimět úřady, aby objektivně posuzovaly zdravotní postižení

alternative text

Dlažba pro všechny (13/16)

Spis. zn. VOP 3939/2008

Jak změnit stavební řízení, aby nově vznikající stavby byly bezbariérové a tím pádem přístupné pro handicapovené osoby

alternative text

Svěření do péče (12/16)

Spis. zn. VOP 4214/2009

O problémech babičky při osvojování vnuka do pěstounské péče

alternative text

Dávky pomoci v hmotné nouzi (11/16)

Spis. zn. VOP 3506/2009

O nevýhodnosti podmínek k udělení sociální dávky zejména pro invalidní občany

alternative text

Nedobrovolné spoření (10/16)

Spis. zn. VOP 526/1010

Česká správa sociálního zabezpečení nezvládá exekuce na důchody

alternative text

Ústav nebo širší rodina? (9/16)

Spis. zn. VOP 2960/2009

Převzetí dítěte do péče širší rodinou jako prevence umístění do ústavní výchovy

alternative text

Cesta k hradu (8/16)

Spis. zn. VOP 3671/2008

Jak zrekonstruovat zchátralou nemovitost, pokud vám vlastník sousedních pozemků brání v příjezdu na stavbu?

alternative text

Bilance obyvatel jedné obce (7/16)

Spis. zn. VOP 755/2008

Jak nepřesná statistika úřadu může nepříznivě ovlivnit obecní rozpočet