Jak zrekonstruovat zchátralou nemovitost, pokud vám vlastník sousedních pozemků brání v příjezdu na stavbu? (2010). Režie B. Rychlík

V tomto případu napravoval veřejný ochránce práv sousedské vztahy. Vlastník lesních pozemků totiž uzavřel novému sousedovi-stěžovateli jedinou příjezdovou cestu k jeho nemovitosti. A protože tím zlým vlastníkem je lesní podnik, zdůvodnil toto své jednání „ochranou lesa“. A tak šlo v podstatě o prokázání, jak s ochranou lesa souvisí právě zmíněná asfatová komunikace.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2010
 ST