Veřejný ochránce práv vstupuje do sporu o kvalitu bydlení v bezprostřední blízkosti hlučného provozu (2007). Režie M. Rychlíková

Téma životního prostředí a kvality bydlení je v praxi veřejného ochránce práv dosti časté. Tentokrát je tím příslovečným jablkem sváru provoz sběrny kovového šrotu, který je navíc v areálu sběrny také lisován. Proti hlučnosti provozu v bezprostřední blízkosti obytných domů se postavilo občanské sdružení, kterému přišel na pomoc veřejný ochránce práv. Ve svém šetření prokázal jak chybný postup stavebního úřadu, tak i nedůslednost v kontrolní činnosti příslušné hygienické stanice.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3