Odkaz a naděje jednoho z nejstarších řádů pro kraj (2007). Připravili P. Siostrzonek a V. Fatka

Benediktini se od počátku podíleli na christianizaci našich zemí. Na území, která jim byla svěřena, přinášeli nejenom křesťanství, ale také kulturu, vzdělanost, hospodářskou prosperitu. Vše podle jejich hesla „modli se a pracuj“, tedy rozvíjej rovnoměrně svůj duchovní i tělesný život. Dokument nás zavede do severovýchodního výběžku Čech, který benediktini pomáhali kultivovat už od počátku 13. století, ale který byl také poznamenán politickými režimy a nacionalismem 20. století.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST