O pěstování chryzantém, které byly velkou láskou Jana Dvořáka.
Režie K. Jureček.

O popularitu chryzantém u nás se významně zasloužil jejich velký šlechtitel a zahradník, pan Jan Dvořák ze Šlapanic. Věnoval se těmto květinám od roku 1945 šedesát let. Za tu dobu vyšlechtil více než čtyři sta šlechtěnců, bohatých barevně i tvarově. Rozšířil sezonu pěstování chryzantém tak, že rozkvétají od léta do pozdního podzimu, a vrátil je na naše zahrady. Potěšte se tedy v tomto zajímavém dokumentu rozkvetlou krásou a poznejte významného šlechtitele.

Napište nám