Nové knihy – literatura faktu

Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság: Dějiny českých médií 20. století (Portál)

Na začátku, před sto lety, pokrýval svět potištěný papír, dnes ho drtí elektronická média a s nimi spojené vymoženosti jako Facebook, Twitter a další. Co se za těch sto let s českým mediálním světem stalo? Jakými proměnami prošly klasické noviny – od někdejších partajních zpravodajů k dnešnímu tvrdému bulváru? Jak se vyvíjela mediální legislativa? Co přinesl nástup nových médií, rozhlasu, televize a filmu? Jak se měnily nároky na profesi novináře? Jak v totalitních režimech fungovala cenzura? To všechno i mnohé jiné ve své hutné a obsažné knize podávají Jakub Končelík, Pavel Večeřa a Petr Orság. Pod názvem Dějiny českých médií 20. století vydal Portál.