Hlasujte a rozhodněte, kdo získá Cenu České televize v rámci Ceny Gratias Tibi

Pořádají charitativní a kulturní akce, osvětové kampaně, pomáhají ostatním nebo se starají o životní prostředí. Mnoho mladých lidí se snaží měnit své okolí k lepšímu. Právě ty odměňuje Člověk v tísni Cenou Gratias Tibi.

Ze stovky nominovaných aktivit mladých lidí, kterým není jedno, jak vypadá život v jejich okolí, vybrala porota devět finalistů. Svého favorita ale můžete podpořit i vy! Prohlédněte si medailonky finálových projektů a hlasujte právě teď o tom, kdo si odnese Cenu České televize.

Laureáti získají studijní cestu do zahraničí. Ocenění si převezmou z rukou významných osobností na slavnostním večeru v pražském kině Lucerna na konci května.

Více o Ceně Gratias Tibi se dozvíte na gratiastibi.cz a v záznamu slavnostního předávání Ceny Gratias Tibi na ČT2 17. 6. 2017 v 15:35 hod.

Hlasování je ukončeno. Výsledky se dozvíte ve vysílání
17. 6. na ČT2 v 16:30 hod.

Kategorie ZŠ

Dědečku a babičko, vyfoťte si selfíčko

Pravidelné setkávání seniorů a žáků 6.A ze Základní školy Opava pomohlo obou skupinám si lépe porozumět a strávit společný čas při různých aktivitách. Starší generace nabídla dětem své zkušenosti s vařením a žáci babičky a dědečky na oplátku učili s počítačem a upozorňovali je, na jaká nebezpečí lze na internetu narazit.

Porota shledala tuto aktivitu za smysluplnou mezigenerační výměnu informací a předávání vlastních zkušeností. Právě cílená pomoc s tím, co senioři skutečně potřebují, a dlouhodobost projektu bylo důvodem postupu do finále.

Dědečku a babičko, vyfoťte si selfíčko

Dědečku a babičko, vyfoťte si selfíčko

Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem

Chlapci z dětského domova v Těrlicku pravidelně navštěvují spolek ADAM. Pomáhají tak dětem s autismem a zároveň při nejrůznějších volnočasových aktivitách rozvíjejí vlastní sociální komunikaci a empatii vůči handicapovaným vrstevníkům.

Porotu na tomto projektu nejvíce zaujalo, že jsou zde smazány hranice, kdo pomoc dává a kdo jí přijímá. Obě strany totiž vychází ze znevýhodněných pozic. Chlapci z DDŠ Těrlicko, kterým je často ústavní péče nařízena, získávají pocit důležitosti, vidí, že jsou pro někoho potřební, a i oni sami můžou něco dokázat a pomoci ostatním. Porota taktéž ocenila dlouhodobost aktivit (od roku 2011) a pestrost činností, které společně děti za dobu fungování projektu prožily.

Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem

Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem

Vzdělávací divadélko s malováním sádrových odlitků z vlastní dílničky

Devítiletý Míša pomohl svému spolužákovi, který trpí autismem, zapojit do společných aktivit školy. Nebývalý úspěch v podobě interakce Ríši ve školním divadélku dostal nový rozměr a rozrostl se v dlouhodobý projekt, který pomáhá různě handicapovaným a znevýhodněným skupinám se začleněním do společnosti.

Porota ocenila především velkou zapálenost a vlastní iniciativu jedince, která dokázala motivovat ostatní k akci. Malému Míšovi se díky osobní zkušenosti podařilo vzbudit v okolí větší zájem o začleňování dětí s postižením nebo seniorů do společných aktivit.

Vzdělávací divadélko s malováním sádrových odlitků z vlastní dílničky

Vzdělávací divadélko s malováním sádrových odlitků z vlastní dílničky

Kategorie SŠ

Babičkové

Studenti Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci pravidelně chodí navštěvovat seniory do Domova Pohoda ve Chvalkovicích. Povídají si s babičkami a dědečky, čtou jim, poslouchají jejich vyprávění a tráví společně volný čas. Jedná se nejen o cennou zkušenost pro studenty i seniory, ale především o překračování mezigeneračních propastí.

Porota ocenila odvahu studentů přijmout výzvu, vystoupit ze své komfortní zóny a trávit volný čas s lidmi o několik generací staršími, což s sebou nese velké emoční nároky. Ocenila lidskost a reálný dopad projektu, tedy to, že se studenti rozhodli podniknout naprosto konkrétní akci – navštěvovat seniory. Jednotlivé příběhy zapojených ukazují, jak velký je přínos takové aktivity.

Babičkové

Babičkové

Karin – srdcem zdravě, hravě a dravě…

Osmnáctiletá Karin je studentkou 3. ročníku oboru zdravotnický asistent na VOŠZ a SZŠ v Trutnově. Velkou část svého volného času věnuje dobrovolnictví. Je aktivní členkou místní skupiny Českého červeného kříže, pečuje o ležící a těžce nemocné seniory v Ambeat sanatoriu, věnuje se osvětě první pomoci na školách nebo vede školní časopis Krvinka.

Postup do finále si Karin dle poroty zaslouží, protože nám dokazuje, že i jedinec může udělat něco pro společnost a své okolí. Karin na nic nečeká, sama přebírá zodpovědnost a jedná. Pozice jednotlivce je o to těžší, že na rozdíl od skupinových projektů nelze sdílet pocity či delegovat práci.

Karin – srdcem zdravě, hravě a dravě…

Karin – srdcem zdravě, hravě a dravě…

Revoluce na střední

Revoluce na střední je kampaň, za kterou stojí Česká středoškolská unie. Jejím cílem je změna reálné praxe ve třídách skrze prosazení požadavků, které by zvýšily kvalitu českého školství. Tyto požadavky si nadefinovali a prosazují je sami studenti. O jejich realizaci jednají i s institucemi, jako je Ministerstvo školství nebo Česká školní inspekce. Snaží se například o posílení žákovských samospráv nebo o větší metodickou pestrost ve výuce.

Porota ocenila především dlouhodobost projektu a snahu o systémové, promyšlené řešení. Jedná se o iniciativu, která byla diskutována nejen vnitřně v rámci České středoškolské unie, ale i s odborníky a dalšími zainteresovanými institucemi.

Revoluce na střední

Revoluce na střední

Kategorie do 30 let

Czech Zero Waste

Jana, Míša a Helča založily na začátku roku 2016 blog věnovaný fenoménu Zero Waste. Nabízejí zde návody, jak zredukovat vlastní odpad tak, aby jednotlivec sám dokázal ulehčit životnímu prostředí. Holky zde navíc sdílí osobní příběhy a zkušenosti. Kromě on-linové aktivity pořádají také semináře pro všechny, které téma redukce odpadu zajímá.

Porota ocenila, že se dívky věnují velmi aktuálnímu tématu nadměrné produkce odpadů. Inspirují širokou veřejnost k malým krokům, které mohou něco změnit. Kladou důraz na každodennost a to, že každý z nás může přispět. Celé téma je na blogu velmi zajímavě a atraktivně zpracováno. Skvělá komunikace na sociálních sítích dobře cílí na vrstevníky.

Czech Zero Waste

Czech Zero Waste

Deafland – filmový festival Neslyšících v Brně

Festival Deafland, který se konal 2. dubna 2016 v Brně, představil třináct filmů od neslyšících tvůrců. Filmy byly oceněny v několika soutěžních kategoriích. Kromě promítání filmů bylo cílem festivalu představit prostředí neslyšících slyšícím návštěvníkům.

Porota na projektu ocenila iniciativu organizátorky Veroniky Mikulové, která je sama neslyšící a snaží se propojovat svět slyšících a neslyšících. Myšlenka festivalu je originální a neotřelá. Nejedná se navíc o jednorázovou akci, ale dlouhodobější projekt.

Deafland – filmový festival Neslyšících v Brně

Deafland – filmový festival Neslyšících v Brně

ZVOL SI INFO

Studenti Masarykovy univerzity se rozhodli ukázat, jak lze pracovat s informacemi, které jsou nám „nabízeny“ na internetu. Nechtějí nikomu říkat, co si myslet, ale chtějí upozornit na množství nesmyslů, které se na internetu objevuje. Vytvořili proto příručku „Surfařova průvodce po internetu“, která pomáhá rozpoznat dezinformace. Navštěvují také střední školy, kde pro studenty na toto téma pořádají semináře.

Porotu na projektu zaujalo, že potřeba zabývat se kritickým myšlením vychází od samotných mladých lidí. Téma mediální gramotnosti a ověřování faktů je v současnosti velmi aktuální a porota ocenila především společenský význam projektu, který má nepřímý dopad na snižování rasismu a xenofobie.

ZVOL SI INFO

ZVOL SI INFO