Dokumentární film popisuje současnost i minulost soluňských Židů.

Druhá světová válka zasadila těžkou ránu nejen řeckým Židům, ale evropskému židovstvu vůbec. Velká část přeživších Židů se rozhodla odejít do Palestiny, později do Izraele. Tak tomu bylo i v Řecku. V současnosti žije na celém řeckém území pouze něco málo přes 2500 Židů. Ti se sdružují v osmi židovských obcích. Soluň tím pádem ztratila své postavení židovského centra Balkánu. Autoři navštívili s kamerou některé židovské rodiny, jejichž příslušníci za druhé světové války zahynuli. Dokument seznamuje s významnými architektonickými stavbami, jejichž tvůrci byli židovského původu, představuje historiky řecké židovské genocidy a židovské osobnosti dosud žijící v Soluni.

Napište nám