Dokument k 200. výročí bitvy

Legendární bitva u Slavkova patří v historii válek k nejvýznamnějším střetům – na bojišti byli v roce 1805 osobně přítomni 3 tehdejší monarchové: Napoleon I., ruský car Alexandr I. a rakouský císař František I. Napoleonovo vítězství bylo vykoupeno životy mnoha tisíců vojáků na obou stranách. Válečný konflikt zasáhl také do života prostých Brňanů. Dokument se s využitím dobových materiálů a komentáře historiků vrací nejen k historickým souvislostem bitvy, ale hledá propojení mezi událostí starou 200 let a současností. Koneckonců ještě dnes se v místech bojiště nacházejí ostatky padlých vojáků. Motivy z bitvy u Slavkova se objevují v hudbě a v poezii, potomci zběhlých a raněných, kteří v regionu zůstali, nám zanechali do současnosti nečesky znějící příjmení. Ještě jedna souvislost mezi událostí starou dvě stě let a dneškem se nabízí: tak jako se my s kritickým nadhledem vracíme k okamžikům, které pro někoho znamenaly opojný pocit vítězství, ale pro druhé strádání, utrpení i smrt – tak budou třeba za dvě stě let naši potomci hodnotit naše počínání – konflikty a boje 21. století.

Napište nám