S romskými i neromskými hudebníky skupiny GULO ČAR a dalšími muzikanty o hudbě, lásce, chudobě a toleranci

Dokument zprostředkuje divákům možnost nahlédnout do soukromí kapely GULO ČAR, která je živým a fungujícím příkladem vzájemné tolerance a spolupráce. Skloubila v sobě romské zázemí s vlivy z Karibiku a tradiční českou bělošskou muziku. A to nejen v rovině umělecké, ale i personální. Hrají v ní vedle sebe "bílí" muzikanti a Romové. Za dobu existence kapely se její členové spřátelili. A to i rodiny mezi sebou! Přes určitý odpor jejich příbuzných na obou stranách. Přátelství funguje i mimo hudební oblast. Dokument se na příkladu této skupiny mladých lidí, v kombinaci s výpovědí dalších osobností i prostých lidí, kteří se s problematikou soužití Romů a "bílých" ve svém životě setkávají, pokusí najít odpověď na otázky: Kde a proč končí vzájemná tolerance? Jak se dívají Romové na "Gadže" a jak bílí na Cikány? Může hudba a umění i u nás změnit situaci ve vzájemném soužití majoritního etnika s minoritními skupinami? Je problém vzájemné intolerance u nás vůbec řešitelný nebo je to pouze bezvýsledné připomínání latentního problému?

Napište nám