Co dokáže příroda, když ji člověk nechá v klidu

Výstavba vodních ploch pod Pavlovskými vrchy vyvolávala od počátku silné emoce; řada kontroverzních otázek zůstává dodnes předmětem bouřlivých rozhovorů. Předkládaný dokument do těchto diskusí přímo nevstupuje, volí jinou cestu. Na příkladu studijní plochy Moravského zemského muzea v lokalitě „Betlém“ ukazuje, jakou cenu může mít pro člověka kousek přírody, ponechaný svému vlastnímu vývoji a s jak nepatrnými náklady je možno řešit celou řadu závažných problémů krajiny.

Štáb brněnského studia České televize pod vedením režiséra Mariána Poláka navštěvoval „Betlém“ v průběhu celého roku, aby zdokumentoval život tamní přírody. Lokalita dorostla za roky relativně nerušeného vývoje do podivuhodné pestrosti. Stala se objektem pozornosti celé řady lidí, ať už je sem přivádějí vzpomínky na dávnou minulost této oblasti, zájem o přírodu či hledání klidu. Určitý vztah k „Betlému“ vyrostl u lidí z daleka, i u obyvatel nejbližšího okolí. Z jejich výpovědí se skládá mozaika, která je svým způsobem reflexí vztahu naší společnosti k přírodě jako takové.

Napište nám