Návštěva Národního parku Podyjí – přírodního klenotu v někdejší „zemi nikoho“. Rakouský dokument.

Po dlouhá desetiletí nebyla Dyje jen hranicí mezi Rakouskem a Československem. Údolím probíhala železná opona, která oddělovala Východ a Západ jako neprostupná překážka. Na československé straně v pruhu území podél hranice tak vznikla "země nikoho", kam měli přístup jen pohraničníci a vybrané osoby. Na této hranici došlo k mnoha lidským tragediím - ale paradoxně tu díky železné oponě zůstala zachována zdejší cenná přírodní oblast s ideálními životními podmínkami pro nejrůznější rostlinná i živočišná společenství. V roce 1991 tu byl zřízen Národní park Podyjí a o devět let později se na své straně hranice připojilo i Rakousko.

Napište nám