Diskuse

Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, na Divácké centrum ČT nebo použijte tento formulář.
  • PM 29. 3. 2013 02:25 Reagovat 0 1

    Plavební kanál a jiná vodní díla

    V dřívějších dobách se také budovaly mlýny, hamry, pily, textilní továrny, přehrady a další stavby využívající vodních toků, vždy se jednalo o zásah do přírody, majetků a života občanů, ale nakonec i ta příroda těmito zásahy nakonec získala. Ve studii z r. 1989 jsou na zmíněném plavebním kanálu vybudována i energetická zařízení, která nakonec přírodě vrátí to, co jí jinde bude odebráno a nově vzniklá vodní díla se nakonec stanou velmi atraktivními a vyhledávanými, krásnými přírodními místy. To lze však pouze za předpokladu, že tato díla nebude budovat jakýsi "betonář" s "obkladačem", kteří vše zalijí betonem, obloží keramikou a plasty. Jinde ve světě též existují plavební kanály a mnohem větší, ale dokud se nedojede až do těsné blízkosti k takovému kanálu a pokud o něm člověk přímo neví, v přírodě si jej nevšimne. Inspiraci lze hledat například v sousedním Německu, kde přes takové plavební kanály existují na křižujících komunikacích přívozy a kupodivu i zcela zdarma. Je ještě mnoho, původně plánovaných, nevybudovaných vodních děl, ale v této republice je velký problém cokoli takového vytvořit, díky lidské nepřejícnosti, závisti a škodolibosti, kterými je naše společnost přímo prolezlá, nejde ani tak o ekologii, přírodu a jiné podobné, jde především o ty předem jmenované negativní prvky. Pokud by vládlo v této zemi moudro, nemuselo zde být mnoho megalomanských solárních projektů a tak znehodnoceno mnoho hektarů zemědělské půdy, což přírodě jistě nijak neprospělo a občanům také ne. Zmíněný plavební kanál by byl přínosem nejen pro ekonomiku, ale i pro různé, jiné aktivity, včetně levné a ekologické výroby elektrické energie, ochrany před záplavami a tak i úsporou nákladů na odstraňování škod po nich.

Pošlete svůj komentář

E-mailová adresa nebude v diskusi viditelná. E-mail vyplňte v případě, pokud chcete, aby Vás mohli ostatní čtenáři kontaktovat prostřednictvím našeho webu.

Položky označené * jsou povinné.

Sledujte diskusi e-mailem

Příspěvky zadané do diskuse vám budeme posílat na zadanou e-mailovou adresu. Na konci každé zprávy bude odkaz pro odhlášení.

Položky označené * jsou povinné.

Pošlete svou připomínku

Položky označené * jsou povinné.

» Pravidla diskuse na webu České televize

» Nahlásit nevhodnou diskusi