Jak se žilo

Je konec 19. století. Společnost původně stavovská se v 19. století pomalu měnila v občanskou, ovšem ostré rozhraní mezi jednotlivými skupinami přežívalo. Chudý šlechtic, který měl jen ten erb, se pořád cítil povýšen nad bohatého měšťana. To mu ovšem nebránilo v tom, aby si od něj půjčoval.

Vysoké úctě se těšil kněžský stav. Farář v obci byl nad všechny světské nobility. Dlouho se těšili vážnosti také důstojníci. Bohatý továrník měl jako „prácedárce“ autoritu, nikoli úctu.

Odmítnout pomoc v nouzi v rámci široké rodiny bylo nepředstavitelné! Ať už se jednalo o finanční pomoc, přijetí do rodiny, jití za kmotra, pomoc potravinami, radou nebo manuální prací. Nejdůležitější pomocí bylo postarání se o rodiče ve stáří ve vlastní domácnosti. Celkově byla vzájemná soudružnost rodiny na prvním místě.


Život dělníků

Přelom 60. a 70. let 19. století přinesl zvýšenou účast dělníků na národním životě, na táborech lidu a také i jejich širokou aktivitu v dělnických svépomocných spolcích a vzdělávacích besedách. » Číst více


Stravování

„Kdo jednou denně jí, je bůh, dvakrát denně jí člověk, kdo jí třikrát, je zvíře,“ zněla kázání proti obžerství. Od 18. století se už kázáním navzdory jedlo pravidelně třikrát denně a z oběda se stalo nejdůležitější jídlo dne. » Číst více


Čistota a zdraví

Hygiena, tedy nauka o zdravotních zásadách a o správném způsobu života, se tedy klubala z plenek teprve v průběhu 19. století. Do té doby se na čistotu těla moc nedbalo. » Číst více


Móda a oblékání

Pro každodenní mužský oděv platilo, že chudí i bohatí páni nosili obdobné oblečení pouze s rozdílem módní barevnosti, luxusu použitých látek a střihu. Ve vysoké společnosti se dále vyskytovaly obleky pro různé příležitosti, které se svými střihy výrazně odlišovaly. » Číst více


Zábava a volný čas

Muži ponejvíce trávili čas v hospodě, kde popíjeli a hráli karty. Ovšem i ženy měly své neřesti, jednou z nich byla tzv. malá loterie, která prý měla v Rakousku tisíce filiálek, vsázelo se na tažená čísla v rozmezí 5 krejcarů až 100 zlatých. » Číst více