Dokument poukazuje na společensky významný fenomén dobrovolnické pomoci mladých lidí seniorům, kteří se ocitli v izolaci a osamělosti.

Ne každému je známo, že počet seniorů a seniorek dosahuje v naší republice v současné době neuvěřitelného počtu téměř tří milionů.

Mnoho z nich již ale nemá přátele a často ani rodinu. A když už senioři rodinu mají, její členové je nemohou kvůli pracovní vytíženosti či z jiných důvodů navštěvovat tak často, jak by oni sami potřebovali. Senioři mají úplně jinou strukturu času, než pracující lidé, kvůli čemuž se také o to méně dostávají do kontaktu s druhými lidmi.

Často jsou odstrkováni na okraj společnosti – čtvrtina mladých lidí považuje starší občany dokonce za překážku a přítěž rozvoje společnosti, protože podle nich pouze odčerpávají ekonomické zdroje – „ujídají chlebíčka“.

Naštěstí v rámci akce „Adoptuj si svého seniora“ se v poslední době zvyšuje počet mladých dobrovolníků, kteří nejenže nepřistupují k frustrovaným seniorům s nezájmem, či dokonce pohrdáním, ale snaží se jim v rámci mezigenerační solidarity v jejich osamělosti především psychicky pomáhat. Ve filmu je zachyceno několik konkrétních případů takové účinné pomoci.

Napište nám