Město plné komínů, dolů, upocených tváří, hald a kouře? Už dávno ne! Petr Nárožný objevuje Ostravu, jak ji neznáte (2004). Režie M. Najbrt

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Třetí největší město našeho státu, které se kdysi pyšnilo přízviskem "ocelové srdce republiky", pejorativně nazývané také jako "černá Ostrava", spojilo své dějiny už jednou pro vždy a pro mnohé neodmyslitelně s uhlím. Tento fakt se nesmazatelně podepsal na jeho zcela specifickém charakteru, kterým vyčnívá z tradice českých a moravských měst a činí z něj tak ojedinělý, dnes možná ale už taky trochu nechtěný až exotický, fenomén. Doby, kdy zde „černé zlato“ platilo za pýchu a horníci za chloubu našeho národa, jsou už ovšem zapomenuty. Ostrava dnes proměnila svou tvář vstříc novým horizontům. Ale surovina, která formovala podobu této krajiny, poznamenala několik generací a dokázala regulovat statisíce životů našich obyvatel i cizinců, je v tomto kraji stále přítomna, byť v různých variacích, téměř na každém kroku. Ostrava je, alespoň v nedávno skončeném 20. století, dobrým příkladem toho, jak uhlím prosáklo nejen zdejší ovzduší, ale i duch místa a charakter obyvatel.

V dokumentu s názvem Zpráva z Černé díry, který se v průběhu měsíců srpna a září natáčel v Ostravě a okolí, se tvůrci, v čele s režisérem a scenáristou Michalem Najbrtem, vydávají společně s průvodcem Petrem Nárožným po stopách „uhelné historie“ Ostravy, ale i jejích svérázných obyvatel. V původním hodinovém dokumentárním filmu objevují tohle město nejen pro ty, kteří sem ještě neměli tu čest zavítat, nebo pouze „projížděli“, ale i pro mnohé Ostravany, kteří možná ani netuší, jaká pozoruhodná místa tady, jen kousek za jejich domy, existují. Snaží se zbavit Ostravu nelichotivých nálepek začouzené aglomerace, města komínů a upocených tváří, nebo v minulosti téměř výhradního sepjetí s uhlím a železem, a zachytit výjimečný regionální fenomén, jakým Ostrava bezesporu je, díky svému specifickému charakteru. A to zejména v souvislostech s uhelnou mašinérií, která utvářela nejen ráz krajiny, formovala hranice vlasti, výrazně ovlivňovala republikové hospodářství, postavení tuzemské ekonomiky, osídlování, ale podepsala se i na typické lokální mentalitě zdejších obyvatel. Snímek Zpráva z Černé díry je autentickým ohlédnutím za temnou minulostí Ostravy skrze svědectví pamětníků, ale i odborníků a známých osobností - rodáků, ukazuje jedinečný kolorit města a jeho specifický rytmus v průběhu minulého století až po současnost.

Právě minulosti spojené s uhlím vděčí toto město za svůj bouřlivý rozvoj a kosmopolitní ráz. Dnes se ocitáme ve zlomovém bodu, kdy uhelná éra v Ostravě skončila. A otázka nezní pouze, jestli s ním skončí i toto město. Koneckonců, to si hledá samo svou novou cestu. Ale vyvstává jiná věc k zamyšlení: jak se fenomén uhlí obtiskl na současném stavu dnešní Ostravy a na nás lidech, kteří tady žijeme a chceme žít bez nostalgie a hořkosti. Jinými slovy: co pozitivního si neseme a co vytvoříme pro budoucí generace my.

Stopáž58 minut
Rok výroby 2004
 ST
ŽánrDokument