Putování Davida Vávry ve vlastních stopách

Architekt, herec, průvodce „šumnými městy“ a glosátor světa kolem nás slaví neokázale, ale originálně své životní jubileum. Režie P. Štingl

Mozaika míst a staveb z posledních architektonických počinů Davida Vávry je obohacena archivními materiály televizních aktivit téhož.

Země, kterými v posledních letech originální architekt prochází, jsou hlubokou studnicí poznání. Návštěvy míst, která dostala Davidův otisk, jsou směsicí labyrintu světa v duchu Komenského chápání světa, v duchu cest za poznáním, okruhů směřujícím do cíle jeho středu.

Labyrint není bludiště.Labyrintem se poznává, léčí, labyrint je ozdravná terapie.

Architekt je chvilkový sluha.

Polemika s věčností, toť podstata architekta.

Největší otázka, největší přání…

David Vávra by nám mohl říci, co by si ještě přál stihnout…

David Vávra
architekt, herec

David Vávra

* 9. 3. 1957


Stopáž42 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument