Baroko v nás

Sloh, který nejvíce poznamenal tvář naší krajiny a zanechal stopy v našich duších (1996). Režie H. Teislerová

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

V jednotě s kosmem vyrůstají z kopců barokní poutní chrámy. Jejich krása je blízko nebe jako cíl putování věřících. Jsou spojeny s oblohou, krajinou, ptáky, s lidmi a celou přírodou. Žádný sloh před barokem nebyl tak pevně spojen s duchem a přírodou. Baroko k nám přišlo z ciziny, ale stalo se výrazně českým. Jeho úroveň u nás byla evropská. Duch a citová působivost baroka jsou zhmotněny v jeho tvarech. Základem baroka je pohyb, členitost a dramatičnost. Formy baroka se otevírají přírodě i kosmu, jsou jeho součástí. Pohyb prostupuje stavbami, například mění tvar oken. Tvar elipsy kostelů je odvozen od oběžných drah planet. Kosmickým poutem spojuje baroko všechno lidské s božským. Všechno lidské a pozemské je v baroku povzneseno k Bohu. Sílu spojení lidského a božího ukazuje sousoší oplakávání Krista. Tragédie se dotýká každého z nás, ale věřícímu dává nejvyšší naději.

Typické pro české a moravské baroko je uctívání Panny Marie. Morové sloupy s Pannou Marií jsou na náměstích mnoha měst. V 17. století trpěli lidé třicetiletou válkou a morem. Smrt lidé brali jako Boží trest. Boží hněv probouzel novou zbožnost. O ochranu žádali věřící Marii jako matku i členku boží rodiny. V katolické víře nabývala svatá matka Kristova na důležitosti. Panna Maria pomáhala rychle vracet trpící lidi a celou zemi k víře. Morový sloup je vznešeným poutem mezi člověkem a Bohem. Sloupy často zdobí andělé, v noci bývaly osvětlené lampami. Panna Maria stojí na Měsíci či Zemi a zašlapuje hada jako symbol zla. Panna Maria je ochránkyní před černou smrtí, tedy morem. Světci kolem sloupu jsou někdy zamyšleni, jindy vzrušení. Víra v Mariina syna Ježíše spojuje radost a utrpení, naději a úzkost. Největší význam pro věřícího má chrám. Tady se opakuje zázrak proměny chleba v tělo a vína v krev Páně. Už před chrámem se věřící připravuje na vstup dovnitř. Někdy cesta stoupá vzhůru, kolem schodiště bývají sochy svatých.

Barokní umění hluboce prostoupilo život každého člověka. Dodnes nás ovlivňuje svou existencí i inspirací. Žádný sloh před barokem nezasáhl tak hluboce do krajiny i duší lidí. Žádný sloh nedocílil toho, co zůstává trvale jako baroko v nás.

Stopáž48 minut
Rok výroby 1997
 ST 4:3
ŽánrDokument