Chodci vs. auta. O proměnách vztahu lidí k automobilové dopravě v dějinách a dnes.
Versus

Snímek nejenom o historii dopravy, ale taktéž o střetávání chodců a automobilů.

Napište nám