Tradiční předvánoční sbírka České televize Adventní koncerty patří k nejstarším projektům tohoto typu nás. Už sedmadvacet let pomáhá realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky, často i těm, které by jinak pro svou velikost na obdobnou podporu běžně nedosáhly. Pro nadcházející ročník vybrala komise Adventních koncertů čtyři další subjekty, ROSA – centrum pro ženy z Prahy, olomoucké P-centrum, Domácí hospic Jordán z Tábora a SOS dětské vesničky.

Letošní 4. adventní neděle vychází na Štědrý den, už se to stalo několikrát za těch 27 let, co koncerty vysíláme. Z programových důvodů na Štědrý den vysílat Adventní koncerty nemůžeme, proto první koncert vysíláme o týden dříve, tedy v době, kdy ještě Advent není, a končíme o 3. adventní neděli s posledním – tedy čtvrtým koncertem.