Apoštolové

Klikněte pro větší obrázek

Apoštol (z řec. apostolos – poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal (šířil) evangelium.

Kristovi učedníci – apoštolové byli základními kameny jeho církve. Ve Zjevení 21, 14 se říká, že „hradby nového Jeruzaléma byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů“. Všichni apoštolové jako Ježíšovi učedníci byli připraveni a ochotni zemřít pro svou víru.

Jediný apoštol, jehož smrt je zaznamenána v Novém zákoně, je Jakub (Skutky 12, 2). Král Herodes dal Jakuba popravit mečem. Okolnosti smrti ostatních apoštolů vypráví církevní tradice neboli mýty.

Zdroj: cs.wikipedia.org