Výroční předávání cen za aktivity směřující k integraci Romů.