Zamyšlení nad bezohledností člověka vůči přírodě (1990). Režie J. Císařovský

Zamyšlení nad bezohledností člověka vůči přírodě (1990). Režie J. Císařovský

Napište nám