The Sound is Innocent

Dokumentární film The Sound is Innocent je poetickou a hravou cestou do historie ale i současnosti elektronického zvuku. Pro hudebníky a skladatele je hudba hrou, jejich hřištěm. A pro skládání elektronické hudby se tou nejdůležitější hračkou stává stroj. Tedy, hudební nástroj.

Naším průvodcem po světě elektronické hudby je Johana, skladatelka a režisérka filmu. Pro Johanu znamená elektronická hudba široké pole pro svobodné umělecké vyjádření. Jak se ale v tomhle zdánlivě nekonečném prostředí orientovat? Odkud začít? Aby Johana našla odpovědi na své otázky, vstupuje do snového prostoru mimo čas – do světa fantazie. Tím je nahrávací studio, téměř mytický prostor, který představuje samorostlé muzeum, naplněné záznamovými přístroji, hudebními nástroji i vynálezy, ale i hudebními performancemi a artefakty, které symbolizují ikony spjaté s touto hudbou. Tento metaforický prostor nám pomáhá pochopit evoluci elektronické hudby – od revoluce přelomu padesátých a šedesátých let, způsobenou páskovým magnetofonem, až po současnost, kdy se hudební nástroj rozplývá ve virtuálním světě. Spolu s autorkou se tak setkáváme s několika současnými renomovanými tvůrci elektronické hudby, ale i teoretiky umění, a necháváme se tak spolu s ní inspirovat jejich myšlenkami a zkušenostmi. To vše nás přivádí k tomu, jak zásadní roli hraje (ná)stroj v elektronické hudbě a nutí nás zkoumat vztah mezi skladatelem a nástrojem, mezi člověkem a technologií – a to nejen na pozadí vývoje elektronické hudby.

The Sound is Innocent je osobitou generační reflexí plurality elektronické hudby z hlediska proměn nástroje. Elektronická hudba se tak stává metaforou dnešního rychle se měnícího světa. Film tak neztrácí ze zřetele ani zdánlivě širší, ale ve skutečnosti úzce související problémy – třeba proměnu funkce hudby a umění jako společenské události v éře globalizace, nebo vnímání posluchače, diváka a jeho těla ve virtuálním světě. Je to film, který nás učí poslouchat.

Stopáž70 minut
Rok výroby 2018
 P
ŽánrDokument

Všechny koprodukční filmy České televize