Spoty pro volby do Evropského parlamentu

Vysílání spotů kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic před volbami do EP, konanými ve dnech 11. a 12. června 2004