Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, zakladatel slávy barokní Moravy i účastník čarodějnických procesů.
Režie a scénář: Theodor Mojžíš. Účinkují: Jaroslav Plesl a další.

Dokumentární film je pokusem o vhled do myšlení, životního stylu a díla biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Rakouský šlechtic a olomoucký biskup byl ve své době nejmocnějším mužem Moravy. Šíře jeho zájmů a schopností byla obrovská. Byl mimořádně zdatný ekonomicky, inicioval stavby, které dnes považujeme za perly Moravy, byl mecenášem umění. V Kroměříži založil mincovnu, Květnou zahradu – jednu z památek UNESCO – a později také zámeckou knihovnu. Umělecké sbírky, které najdeme v zámecké obrazárně v Kroměříži, mají nevyčíslitelnou hodnotu. Biskup Karel byl ale také spiritus agens rekatolizace. V jeho době probíhaly po celé Evropě čarodějnické procesy, které se nevyhnuly ani Moravě. A on z pozice své funkce byl jejich účastníkem. Postava z dnešního pohledu rozporuplná, žijící a určená však zcela jinou dobou, než je ta naše. To, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní. Sugestivnost prostorů, jimiž dnes procházíme, přenáší návštěvníka do 17. století, do dob biskupa Karla, a přináší obrazy těch časů. Ztvárnění této významné osobnosti se zhostil herec a milovník historie Jaroslav Plesl.

Napište nám