Mnoho zdravotních zařízení a lékařů stále ještě přistupují k těhotné ženě jako k pacientovi a to je důvod, proč některé ženy uvažují o porodu doma. Je tento přístup vhodný?
Připravila J. Cingrošová.

V poslední době se stalo opět velmi aktuální téma přirozeného porodu - tedy porodu, do kterého je co nejméně zasahováno, mamince je dovoleno, aby naslouchala svému tělu, svému děťátku a své intuici. Maminka není ovlivňována žádnými chemickými preparáty ani tlumícími, ani urychlujícími, a tak není nijak narušován ten nejpřirozenější akt přírody - akt zrození. Téma přirozeného porodu je velmi aktuální a ožehavé. Na jedné straně jsou příznivci tohoto porodu, na straně druhé zarytí odpůrci. Přirozený porod ale neznamená porod bez odborníka a bez pomoci a paradoxně předpokládá daleko větší míru zodpovědnosti a informovanosti ze strany nastávajících rodičů. Někteří naši lékaři se nechtějí smířit s tím, že nejsou potřeba ke každému porodu, že zdravý přirozený porod zvládne i porodní asistentka, která je k tomu náležitě vyškolena a vybavena. Vlastně jde o novodobou porodní bábu.

Film Domorodky je o možnosti volby. O možnosti rodičů zodpovědně na základě znalostí a konzultací s odborníky rozhodnout o způsobu narození svých potomků.

Napište nám