Skautské desatero Jíry Stránského

Portrét spisovatele a scenáristy, předsedy českého PEN klubu, politického vězně komunistického režimu a významné osobnosti české společnosti, jenž zemřel ve středu 29. 5. ve věku 87 let (2016). Režie B. Rychlík

Ve středu nás opustil významný představitel poválečné literatury, jenž ve svém díle těžil především z vlastní zkušenosti politického vězně. Dokumentární snímek Břetislava Rychlíka však jeho osobnost představuje komplexněji. Ne pouze jako spisovatele neustále oživujícího svědomí naší minulosti v dílech jako je první povídková sbírka Štěstí (1969) zachráněná ze stoupy, či rozsáhlá románová freska Zdivočelá země (1970, 1997), ale také jako člověka s modrou krví a bytostného skauta.

Východiskem pro nevšední bilanci spisovatelova života je konfrontace skautského desatera a spisovatelova života. Skautský zákon a skautský slib, který mladí lidé skládají, je vlastně životní cestou. Ta cesta je jasně vytvářena napětím mezi ideálem a realitou. Ono napětí vychází v prvé řadě z toho, že kluci a dívky skládají slib v dětském věku a netuší, před jaké životní situace a rozhodnutí budou postaveni. To je právě dokazatelné na životním příběhu spisovatele Jiřího Stránského, (skautskou přezdívkou Jíry).

Šílené dvacáté století se dvěmi totalitama postavilo Jiřího Stránského a jeho rodinu před úkoly, které by ani nejodvážnější skautská bojová hra neuměla vymyslet. Zatčení otce za války i po roce 1948, zatčení bratra, jeho dvojnásobné věznění v temných letech padesátých a v době po okupaci v letech sedmdesátých.

Film je koncipován jako skautská bojová hra, stezka, cesta. Děj postupuje chronologicky a každá etapa života je konfrontována s bodem z desatera a slibem. Základem skautského života je smysl pro pravdu a přátelství, na to v základu útočil režim, který Jiřího Stránského zavíral, ponižoval, pokoušel se mu rozvrátit rodinu. Režim popíral veškeré ideály lidství i toho, co lidskou bytost přesahuje.

Právě rodina, ze které Jiří Stránský pocházel, a neuvěřitelný příběh lásky a silného vztahu s jeho ženou Jitkou, dětmi a vlastními rodiči je druhým úhelným kamenem filmu.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD
ŽánrDokument