Brambory, jak je známe, jsou v ohrožení. Ničí je choroba zvaná obecná strupovitost. Skupina českých vědců a šlechtitelů proto navštívila Jižní Ameriku, aby našla dosud neznámé souvislosti.

Brambory. Nejrůznějších tvarů, barev a chutí. Jen jedno mají společné – předky z jihoamerického kontinentu. Právě za nimi se vydala expedice českých vědců a šlechtitelů, aby tu hledala dosud neznámé souvislosti pro pěstování, šlechtění a obnovu genofondu našich bramborových odrůd. Tady je jejich příběh… Protagonisty našeho putování za pramátí našich bramborových odrůd se stali odborníci ze dvou českých šlechtitelských stanic a Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha.

Příběh brambor provází člověka po celou jeho historii, a tak trochu ji i kopíruje. Tato plodina – mimochodem spolu s pšenicí, kukuřicí a rýží dnes jedna ze čtyř nejdůležitějších pro výživu lidstva – několikrát zachránila celé oblasti světa před hladomorem. A na oplátku ji člověk zase chrání před nejrůznějšími škůdci.

A tenhle příběh pokračuje i v současnosti. Paradoxně však bramborám hrozí úbytek. Opakující se sucho, zhoršování životního prostředí i extrémní výkyvy počasí stále víc ohrožují jejich pěstování. Snižují se výměry polí, na kterých rostou, klesají výnosy – a v nejhorším případě by mohly z našeho jídelníčku zmizet úplně.

Přitom Česká republika patří k tradičním producentům této plodiny a bramborové hlízy jsou pro nás kromě důležité potraviny i cennou průmyslovou surovinou. V Česku je registrovaných 135 odrůd brambor, zatímco v jihoamerických státech jsou jich víc než dva tisíce. Genetický fond brambor pěstovaných v Evropě a Severní Americe je však omezený, protože odrůdy, ze kterých vychází šlechtění v těchto zemích, pocházejí jen z několika málo rodičovských linií.

Napište nám