Z Burgasu přes Bospor a Istanbul do Řecka za antickými památkami starověkých civilizací.
Připravil J. Korytář

V repríze nabízíme dokument o jachtařské expedici TJ Kozmice, která vyplula za antickými památkami starověkých civilizací. Výchozím bodem se stal přístav Burgas, dále pokračovali mořskou úžinou Bospor oddělující Černé a Marmarské moře do Istanbulu a propluli úzkým průlivem Dardanely v severozápadním Turecku až k Řecku a jeho ostrovům…

Připravil J. Korytář

Napište nám