Chat

finanční poradce

David Kučera

Rodinné hospodaření (nejen v době covidu)

Záznam chatu z pátku 23. října

SK: „Jak obecně radíte ohledně rodinného hospodaření vůbec?“

David Kučera: „Je dobré si zmapovat své rodinné příjmy a výdaje. Většinou se k tomuto málokdo odhodlá, protože je nepříjemné se postavit realitě čelem. Každopádně řešení existuje, pokud se na rozpočet podívá někdo nezávislý, který bez emocí dokáže popsat jeho silné stránky, ale i kam peníze nekontrolovaně odtékají. Na základě výsledku posouzení bilance lze navrhnout strategii, jakou cestou se vydat, aby respektovala cíle do budoucna. Toto dokáže zajistit zkušený finanční poradce, který odhalí i rizika, pokud dochází k předlužování, nebo naopak při vysokých příjmech nejsou řešeny dostatečné rezervy.“

SK: „Co byste poradil ohledně hospodaření až skončí tato současná covidová krize?“

David Kučera: „Bude to individuální. Jsou obory, které budou postiženy zásadně a k jejich regeneraci bude docházet velmi pozvolně, jiné naopak zaznamenají poklesy, ale nebudou nijak dramatické. Je potřeba počítat s tím, že zatím převážně řešíme krizi zdravotní spojenou s Covid-19. Ta ovlivňuje samotnou ekonomiku, která má ale daleko větší setrvačnost. Můžeme jenom přepokládat, že covid-krize začne např. v příštím roce v prvním kvartále ustupovat, ale ekonomické důsledky už se začínají rozvíjet nyní a budou negativně sílit. Je proto smysluplné omezit úvěrové aktivity, zejm. pokud se jedná o spotřebu. Po ukončení státních podpor firmám, spuštění splacení úvěrů (po ukončeném moratoriu) už v listopadu 2020, začneme vidět skutečné ztráty, které se dotknou firem, kdy některé budou propouštět a někteří dlužníci nebudou schopni splácet své závazky. Tyto důsledky se začnou projevovat zejména v příštím roce. Proto je dobré mít dostatečnou rezervu ve výši alespoň 6 měsíčních výdajů domácnosti.“

Renáta: „Dobrý den,chtěla bych si vsadit 50 000 na prezidenta Trumpa.Nyní je kurz 2.Co myslíte,mám to risknout?“

David Kučera: „Dobrý den, to vám neporadím, protože to není předmětem mé odbornosti. Ale myslím, že lépe než holdovat hazardu je dobré se zaměřit na svůj potenciál, ten rozvinout a využít na trhu práce. Vyděláte tím dlouhodobě více, a ještě vaše konání bude prospěšné pro celek. Právě skutečné hodnoty jsou to, co bude velkým tématem v následujících měsících a co bude třeba rozvíjet.“

Petra Nováková: „Dobrý den, myslíte, že má smysl refinancovat hypotéku uzavřenou před rokem na 2,4%? Sice jsem nastoupila na mateřskou, ale máme příjmy dostatečné a úspory v řádu několikanásobku měsíčního příjmu také. Díky a pěkný den!“

David Kučera: „Dobrý den, záleží, jaké máte ostatní podmínky úvěru, protože s předčasným splacením může být spojena sankce, a to v řádu desetitisíců korun. Je dobré možnosti prodiskutovat se zkušeným finančním poradcem, zda se to vyplatí. Lze dosáhnout na sazbu 1,79 % p.a. i bez nutnosti sjednávání banko-pojištění a dalších "přilepených" produktů. Doporučuji spíše horizont kolem 5 let, i vzhledem k tomu, že je potenciál na další pokles sazeb a ekonomická situace se nebude raketově vracet k normálu (maximu před covid-krizí), ale může to trvat další dekádu. Sazby reflektují ekonomickou situaci, která se bude ještě zhoršovat. Zároveň, je třeba posoudit, že i bonita je dostatečná při RD. Banky jsou v tomto období citlivé na příjmy a daleko pečlivěji a přísněji ji zkoumají.“

STOP: „Co radíte obecně ohledně rodinného hospodaření v době covidu?“

David Kučera: „Dobrý den, ideálně co nejdříve si zpracujte rodinou finanční bilanci, ať máte zrcadlo reality. Projděte si své rezervy a stanovte jejich výši. Ať jsou to spořicí účty, spořicí produkty (jakou stavební spoření, termínované vklady aj.) a investiční produkty (jako penzijní spoření, investice do fondů apod.). Pokud nemáte 6měsíční rezervu na výdaje rodiny, pak zpozorněte a zahajte úsporná opatření. Tato rezerva má totiž statisticky pokrýt výpadky příjmů ztrátou zaměstnání, nebo dlouhodobější nemocí. Je dobré také zrevidovat své pojistné smlouvy, zda vás dostatečně kryjí nejen pro případ pracovní neschopnosti, ale i invalidity, závažných onemocnění a smrti. Zdánlivě nesouvisí se současnou situací, ale právě tlak na lidskou psychiku a stres jsou těmi rizikovými faktory, které mohou rychle zvrátit zdravotní stav do nemoci. Zdravé finance jsou totiž jedním z pilířů rodiny, stejně jako je zdraví a pohoda. O pohodu už jsme zdánlivě přišli vypjatou situací, finance jsou ohroženy a zdraví čeká v závěsu. Pohodu si můžeme podporovat svými vztahy s rodinou, přáteli a upevňovat to, co je pravdivé, ostatní ze svého života pustit. Finance můžeme regulovat skromností. Ukázala to i situace v březnu 2020, kdy lidem stačila střecha nad hlavou, jídlo, voda a zajít si zrelaxovat do lesa. Díky tomu jsme byli schopni udržet své zdraví v dobré kondici, nehledě na útoky mikroorganizmů na jeho ochromení.“

Hanka: „Proč vzniká ekon.krize? Proč je nutné ji zamaskovat koronavirem, když výdaje k řešení koronaviru jsou obrovské? Proč je nutné investovat, když je krize a nejsou peníze? děkuji“

David Kučera: „Dobrý den, ekonomická krize je součástí ekonomického cyklu. Tak jako v životě prožíváme růsty a pády, podobně se chová ekonomika. Je nereálné žít bez krizí, ať jsou vyvolané čímkoli. Krize přináší očistu a zbavuje nás, nebo tlačí na to, abychom se zbavili, toho, co je nefunkční, nadbytečné a co nás do jisté míry i vede špatným směrem. Ekonomická krize má odstranit totéž - mají zkrachovat firmy, které obchodují "s teplou vodou", mají skončit instituce, které byly sami pro sebe a čerpaly jen dotace apod. Je dobré, když všichni pochopíme, že i tato krize nám přinese do budoucna něco pozitivního. Otevírá totiž nové možnosti t tomu, jak bude společnost fungovat, jak zajistíme svou soběstačnost v rámci ČR, jak budeme pečovat o naši krajinu apod. Situace, kdy je příliš mnoho peněz v oběhu vede ke zdánlivému blahobytu a klidu, a bývají opomíjeny doslova zásadní problémy, které se např. týkají životního prostředí.“

AV: „Dobrý den, zajímá mě Váš názor na další vývoj ohledně peněz. Mají se lidé bát o celoživotní úspory? Případně kam investovat?“

David Kučera: „Dobrý den, otázka je příliš široká, protože dopady bude individuální. Myslím, že se mohou bát ti, kteří své prostředky neuvážlivě investovali např. do různých firemních dluhopisů, které slibují vysoké úroky a třeba je i formou pravidelných plateb (kupónů) zatím vyplácejí. Ukazuje se zásadní neznalost lidí u typů těchto investic. Nevědí, že si vlastně koupili dlužní úpis, který není nijak zajištěn (a už vůbec ne státem, jak často slýchávám). Že při zkrachování takové společnosti mohou přijít o celou výši investice. Investoři by měli znát účetnictví takové společnosti (emitenta dluhopisu), zda není předlužená, zda má dostatečné prostředky na splácení, které nevznikají pouze přílivem nových investic. Velmi pravděpodobně současné ekonomická recese vymaže takové společnosti ze zemského povrchu. Chcete-li mít jistotu, pak používejte spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření, které jsou zajištěny fondem pojištění vkladů. Pokud chcete investovat, pak se obraťte na investičního specialistu, který posoudí vaši finanční situaci a navrhne vhodné řešení a strategii investování. Ukáže vám, jaká existují rizika, do čeho se investuje, jak se vyvíjely investice v krizi roku 2008, co lze očekávat a jak se chovat za různých situací. Taková spolupráce by měla být dlouhodobá, proto je vhodné dané téma řešit s finančním poradcem, který není pouze distributorem, ale má registraci ČNB k investičnímu poradenství, ideálně ještě certifikát EFA, která garantuje odbornost poradce.“