Rozhovor s dramaturgyní a vedoucí projektu Darjou Macákovou

V čem se pořad za 15 let nejvíce změnil? Na co se dnes diváci více ptají a jaká témata už pro ně naopak nejsou zajímavá?

Pořad Sama doma vznikl vlastně z naší aktuální potřeby, když jsme s kolegyněmi byly na rodičovské dovolené. Najednou zjistíte, že být dobrým rodičem obsahuje mnoho profesí a znalostí, které vám dosavadní vzdělání nenabídlo. Takže jsme se zaměřily na informace, které jsme samy potřebovaly, a postupem doby – tak, jak se zvyšovaly možnosti získávání a ověřování informací díky novým technologiím – se témata logicky rozšiřovala a rozrůstala. Protože jde o živé vysílání, hodně se snažíme reagovat na nové trendy a aktuální situace. Začínaly jsme s klasickými tématy – zdravím, vztahy, sociálními tématy, v současné době se hodně věnujeme profesnímu vzdělávání, time managementu, spotřebitelským informacím a vůbec všem skutečnostem, které modifikují postavení žen a mužů v současném světě.

Kdy máte nejvíce reakcí na Sama doma podle dnů?

Hodně sledované jsou pondělky, kdy už tradičně probíhá proměna jedné z divaček, také ve středu pozorujeme mírný nárůst sledovanosti. Obecně se ale nechá říci, že diváci Sama doma jsou velmi loajální a skoro každý den se dívá stejně početná divácká skupina. Každý den jsou totiž témata zajímavá a aktuální. Občas samozřejmě se sledovaností „zahýbá“ počasí, což je logické, protože každodenní život rodiny probíhá i mimo televizní obrazovku.

Jaké je složení užšího štábu Sama doma – svobodné, nezadané, s partnerem, s dětmi?

Vlastně všichni, kteří na Sama doma spolupracují (scénáristky, dramaturgyně, moderátorky, režiséři a technický tým, produkce a další), jsou rodiči. Počet manželek, manželů a partnerů se občas (tak, jak jde život) mění… Užší tým tvoří vedoucí projektu, scénáristé, tři dvojice moderátorek a zhruba šest režisérů.

Čím to, že v Sama doma je nejvíce právniček?

Protože jsem také absolvovala PF na UK v Praze, mohu z vlastní zkušenosti říci, že pro tuto práci – tedy každodenní sběr a vyhodnocování témat a informací, komunikaci s nejrůznějšími lidmi a řešení permanentně probíhajících dějů – vás toto studium velmi dobře připraví. Není také na škodu mít základní znalosti státní správy, znát a umět vyhodnotit informace jednotlivých subjektů, znát základy rodinného a občanského práva a v neposlední řadě netrpět přehnaným obdivem k celebritám a nebát se jít do konfliktu. Ostatní kolegové jsou ale i absolventy fakulty sociální věd a tyto dovednosti mají samozřejmě také.

Kdo má u vás nejvíce dětí?

Myslím, že rekord zatím drží Ester Janečková (tři děti) a Jana Havrdová (tři děti).

Kolik dětí se vám za těch 15 let narodilo ve štábu?

18.

Existuje vůbec ještě host, který v Sama doma nikdy nebyl?

Například Robert Redford nebo Brad Pitt… Ale jestli přijedou do České republiky, určitě je získáme!

Prozradíte, kteří hosté si vás za poslední dobu dost oblíbili? Spektrum našich hostů je opravdu velmi široké – od lékařských celebrit až po osobnosti kulturního a sportovního života. Také se snažíme být hodně v kontaktu s našimi divačkami, které pravidelně zveme do vysílání. Ve velké většině jsou všichni velmi příjemní a pochvalují si milou a vstřícnou atmosféru pořadu. Vlastně si nevzpomenu, že by za celých 15 let někdo odcházel otrávený nebo naštvaný. Hosté se k nám velmi rádi vracejí, a pokud mohou, vždy si udělají čas. Vím, že velmi nadšená byla paní Miroslava Němcová, i naše první dámy Livie Klausová a paní Dagmar Havlová, která Sama doma navštěvuje pravidelně.

V roce 2004 byl pořad stažen z vysílání, vzpomínáte si proč, a jaký to mělo vývoj?

V roce 2004 televize výrazně snížila celkový objem finančních prostředků, které šly na výrobu pořadů. V té době se rušilo mnoho pořadů z finančních důvodů. Naštěstí se pořad Sama doma i díky velkým diváckým protestům po třech měsících opět vrátil na televizní obrazovku.

Jak vidíte osobně další vývoj koncepce pořadu Sama doma?

Pořad stále více reflektuje divácké očekávání a potřeby a stále více se přizpůsobuje novým výzvám, které přinášejí nové moderní technologie. Jde o jeden z mála skutečně interaktivních pořadů, kde diváci mohou online komunikovat s odborníky a hosty ve studiu. Zároveň, při zachování stále se zvyšujícího množství, kvality a objektivity informací, zůstává Sama doma „kamarádkou“ a originálním společníkem, který je k dispozici každý všední den od pondělka do pátku, a to bez jakýchkoli postranních úmyslů.