Saunové ceremoniály

21. 11. 2011Zdraví

Nedávno jsme v našem vysílání hovořili o 1. Mistrovství ČR v saunových ceremoniálech, které organizuje časopis Bazén&Sauna. O co při ceremoniálech jde, nám řekl více Ing. Jiří Kouba z Asociace bazénů a saun ČR.

Odkud se saunové ceremoniály vzaly?

Pokud bychom se chtěli vnořit do úplné historie, asi bychom kořeny mohli hledat u indiánských saun, kde polévání kamenů bylo součástí obřadu. Saunové ceremoniály, často označované i jako rituály, v dnešním pojetí byly dosud častější v zahraničí než u nás. Kolébkou ceremoniálů (pod názvem aufguss neboli nálev – polévání) je Německo (např. Erding), ale samozřejmě ani další země v Evropě se nenechají zahanbit. Velmi dlouhou tradici má polévání kamenů ve Fin­sku, kde se opakovanému polévání kamenů říká löyly. Tuto metodu využívá a vyznává asi 30 % Finů.

Kde a proč se ceremoniály pořádají?

Ideálně se pořádají všude tam, kde je dostatek prostoru, kde je vhodně umístěno saunové topidlo, které musí být přístupné, jak pro polévání, tak pro víření vzduchu obsluhou.

Odpověď na otázku, proč se ceremoniály pořádají, nabízí dva možné úhly pohledu. Tím prvním je samozřejmě, že provozovatel chce mít spokojené návštěvníky, a tak jim ceremoniál, který je v našich krajích stále poměrně nový, dopřeje. Na druhou stranu pořádání ceremoniálů zvyšuje návštěvnost, a je-li dokonce více ceremoniálů během provozu, často je pro­vozovatelé časově odstupňují tak, aby ná­vštěvník zůstal v provozu déle. Zkráce­ně je to show.

Jaké druhy ceremoniálů existují?

Saunové ceremoniály mají svoje názvy, většinou podle použitých ingrediencí, nebo podle cílové skupiny (pro muže či ženy). Konají se převážně v suchých finských saunách. Asi nejoblíbenější je medový sau­nový ceremoniál, při němž si návštěvníci potírají celé tělo včetně hlavy medem. Jde o příjemný pocit, po proceduře je pokožka jemná a vláčná. Pro ženy jsou např. rituály s jogurtem nebo marockým bahnem, muže potěší pivní rituál. Jako vonnou esenci lze použít kosodřevinu, anýz, levanduli i meduňku. Každý provozovatel se logicky snaží použitím esencí odlišit od konkurence a být něčím výjimečný, takže o překvapení a novinky není nouze. Většina sauno­vých ceremoniálů (snad kromě pivního) má kosmetický efekt. Podobně lze využít i parní lázeň, kde se provádí peeling (nejčastěji sol­ný) a kde se víří pára.

Jak ceremoniál probíhá?

Saunový ceremoniál trvá zpravidla 8 až 12 minut, jeho délka záleží na počtu osob v prohřívárně. Před začátkem ceremonilálu je třeba pro­hřívárnu „vyvětrat“, lépe řečeno krátkodobě snížit teplotu. Poté, co se účastníci posadí na saunové lavice, obsluha zavře dveře a pověsí na ně cedulku s nápisem, např. SAUNOVÝ CEREMONIÁL – NERUŠIT! Obslu­ha (proškolený saunař) po svém předsta­vení připomene hygienické návyky i popis účinků použitých esencí a následně polévá kameny směsí vody a esence. Okamžitě dojde k přechodnému zvýšení teploty a re­lativní vlhkosti v prohřívárně. Poté použije k rozvíření ručník nebo osušku. Ve velkých prohřívárnách lze použít prapor. Tento pro­ces opakuje zpravidla třikrát. Nakonec po třetím kole (při nízkém počtu návštěvníků po každém kole) pomocí ručníků provádí parní náraz na každého návštěvníka, který spočívá ve stažení horkého podstropního vzduchu prudkým pohybem na sedícího návštěvníka. Ten tělo ještě více prohřeje.

Známé jsou i ceremoniály časově delší, prováděné ve dvou etapách s přestávkou na ochlazení, ale ty v našich krajích zatím nejsou příliš časté.

Na závěr by měla obslu­ha přidat pokyny o správném ochlazení, ne­boť není vyloučeno, že někteří návštěvníci se ceremoniálu zúčatňují poprvé. Některé provozy na závěr nabízejí ovoce nebo nápoj.

Saunové  ceremoniály

Saunové ceremoniály

Nedávno jsme v našem vysílání hovořili o 1. Mistrovství ČR v saunových ceremoniálech, které organizuje časopis Bazén&Sauna. O co při ceremoniálech jde, nám řekl více Ing. Jiří Kouba z Asociace bazénů a saun ČR.