Chat

autorka metodiky Sfumato

PaedDr. Mária Navrátilová

Záznam chatu z pátku 8. září 2023

SK: „SFUMATO je zkratka?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Termín Sfumato jsme si převzali z výtvarné techniky, kterou byla namalována Mona Lisa. V našem případě to znamená, že oční pohyby, které se při čtení realizuji (fixace a sakáda) nemají mezi sebou dělící čáru, ale vznikají najednou a jeden přechází do druhého.“

ANTICYKLON: „Jak moc je v ČR a v zahraničí využívána metodika SFUMATO?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Sfumato se ve školství realizuje i na Slovensku, v Polsku, v rámci reedukace i v Itálii, Austrálii, Lucembursku, prostě tam, kde je třeba pomoci dětem, kterým čtení nejde.“

ANTIMONY: „Sfumato je druh malířské techniky, nedochází k tomu, že se to plete?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Ve spojení s pojmem Splývavé čtení, kde právě oba oční pohyby splývají, není mezi nimi žádná dělící čára, se jasně specifikuje, že jde o čtecí techniku.“

denmark: „V čem je metodika STUMATO nedokonalá?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Technika, neboli technologie čtení Sfumato je naopak považována za efektivní metodu čtení pro všechny děti. Toto tvrzení se opírá o zahraniční výzkumy z Velké Británie, a to, dr. Macmillen (1997, Proč školáci neumí číst), prof. Goswami, že čtení je hlavně o slyšení. Tyto výzkumy popisují, jak má efektivní čtení vypadat. I další zahraniční výzkumy ohledně výslovnosti zdůrazňují tzv. OBÁLKU ŘEČI, která se týká dokonalé výslovnosti jednotlivých hlásek, slov, aby dítě dokázalo dobře analyzovat slovo např. při psaní diktátů. Metoda Sfumato naopak neumožní dětem tzv. dvojité čtení, které nejen brání plynulému a bezchybnému čtení, ale v mnoha případech znemožňuje čtení s porozuměním. Jedním z problémů v praxi ale je, že učitelé si vybírají jen některé prvky z metodiky, nebo aplikují ve své praxi metodu bez toho, aniž by měli oprávnění, tedy certifikát, který je k tomuto opravňuje.“

denmark: „Jak byste stručně a výstižně představila metodiku SFUMATO?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Sfumato je založeno na pomalé realizaci, hlasitém projevu, periferním načítaní písmen, slov, správné výslovnosti hlásek, což znamená, že než dítě slovo vysloví, již ho má přečtené a stihne se orientovat v kontextu věty, postihne dějovou fabuli, která se tam odehrává. Říkáme, že dítě čte s porozuměním.“

Ivana Hanáková: „Existuje seznam škol (ČR, Slovensko, Polsko), kde se touto metodou učí? děkuji“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Máme seznam škol, které si pořizují učebnice Sfumato, ale ne všichni učitelé, které máme v databázi jako absolventy praktického výcviku aplikují ve své praxi metodiku. Přesný seznam není.“

Jana: „Hezký den chtěla jsem se Vas zeptat zda máte i konzultace rodičů s dětmi, kterým se pořád nedaří - se naučit plynule číst. Děkuji moc Jana“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Ano, máme i diagnostiky“

ANTIMONY: „Jaký má ohlas metodika SFUMATO?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Učitelé si pochvalují... nevyhasínají, děti si to užívají, je to pro ně legrace, zábava.“

ANTICYKLON: „Proč ten název SFUMATO?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Jde o splývavé oční pohyby jako u výtvarné techniky, kde se barvy převrstvují a není mezi nimi žádná dělící čára... Oční pohyby taktéž splývají.“

Jitka: „Dobrý den,moje 3 letá vnučka huhňá,mluví jakoby přez nos,je třeba s tím něco dělat ?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Prostřednictvím pomalé expozice jednotlivých hlásek se u ní vyvolá vynášení zvuků tzv. volání do dálky a huhňání pomine. Ale musí se jít postupně od jedné hlásky, přes dvě atd.“

Radka: „Dobrý den, chápu správně, že u tétu metody se dítě učí číst pomocí slabik?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „U Sfumata se syntetizuje čtení BEZ POUŽITÍ SLABIK, dítě v předstihu načítá písmeno po písmenu a vysloví slovo najednou bez dvojitého čtení.“

DAYD: „Jak a proč jste vlastně vynalezla metodiku SFUMATO?“

PaedDr. Mária Navrátilová: „Když jsem učila děti zpívat, zjistila jsem, že mnohé z nich neumí číst. A při čtení je to stejné jako u zpěvu, jde o PROCES, který se musí správně nastavit, abychom docílili správného bezchybného čtení s porozuměním. Jde o to, aby děti netrpěly, nemusely překonávat zcela zbytečně překážky, které mohou způsobit nejen neschopnost číst, ale demotivovat je ke čtení, vzdělávání vůbec.“