Chat

host

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Předvánoční kriminalita

Záznam chatu ze středy 4. prosince 2019

SK: „Nebylo by logické, že v době předvánoční by měla kriminalita být nižší - že by měli být lidé předvánočně hodnější?“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „Dobrý den, bylo by to opravdu ideální, kdyby na sebe v době Vánoc byli všichni hodní a nepáchali žádnou kriminalitu. To se ale neděje a naopak aktivity kapsářů a zlodějů jsou v tomto období časté. Obezřetní by lidé měli být také na internetu, když nakupují dárky v e-shopech. Řada podvodníků toho využívá, od zákazníků získávají finanční prostředky, zboží však nikdy nedodají.“

SK: „Jak Policie ČR letos reaguje na předvánoční kriminalitu?“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „Dobrý den, Policie ČŘ každoročně posiluje v období adventu výkon služby. Uniformovaní i neuniformovaní policisté dohlíží na dodržování pořádku a na bezpečnost v místech vánočních trhů, obchodních center, dopravních uzlů, na kulturně společenských či sportovních akcích apod. Policejní preventisté zase informují na stejných místech veřejnost o nejčastějších druzích kriminality, varují před kapsáři, před vykrádáním věcí ze zaparkovaných aut. Řada preventivních aktivit se odehrává i přímo v obchodech, kdy nakupující upozorňujeme, aby si hlídali své osobní věci a neodkládali si kabelky do nákupních košíků. V místech, kde se předpokládá zvýšený pohyb vozidel, dohlíží a regulují plynulost silničního provozu kolegové ze služby dopravní policie. V nepřetržitém provozu dělá Policie ČR vše pro to, aby přípravy na Vánoce i průběh svátků byl co nejklidnější a nejbezpečnější.“

Barbora Kocmanová: „Dobrý den, dotaz není úplně přímo k předvánoční kriminalitě, ale chtěla jsem se optat, jak se má člověk zachovat, když je svědkem trestného činu? stalo se mi v Praze na Florenci, při čekání na tramvaj...všimla jsem si, že osoba se snaží odcizit zabezpečené kolo poslíčka, který šel doručit poštu. Reagovala jsem tím, že jsem zloděje oslovila, nicméně ten na mě vytáhl nůž...kolemjdoucí nereagovali na situaci nijak a já dostala strach, aby mne nožem nenapadnul. Naštěstí poté zloděj utekl... jak tyto situace řešit? V centru Prahy se takovýchto událostí děje bohužel denně spousty. Děkuji za odpověď *bk“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „Dobrý den, děkuji za váš dotaz. Je dobře, že jsou v naší zemi všímaví občané, kterým není bezpečnost lhostejná. Každému, kdo je svědkem protiprávního chování osobně doporučuji, vyhodnotit danou situaci na místě tak, aby se sám pozorovatel nedostal do konfliktní situace s pachatelem. V případě, že vás pachatel vidí nebo jste v jeho blízkosti, jednejte opatrně, aby nenapadl i vás. Poodejděte, požádejte o pomc někoho dalšího a volejte tísňovou linku Policie ČR na čísle 158.“

DAYD: „Co je specifického na předvánoční kriminalitě?“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „Dobrý den, pro období adventu a Vánoc je nejčastější majetková kriminalita. Časté jsou kapesní krádeže v místech s velkým pohybem osob (vánoční trhy, obchodní centra, prostranství kolem kostelů a kulturních památek, dopravní uzly, tlačenice na eskalátorech apod.). Dále také krádeže věcí odložených ve vozidlech, kdy si lidé do zavazadlového prostoru odkládají průběžně mezi nákupy již nakoupené dárky. Podvodné prodeje v e-shopech či falešné charitativní sbírky. Je proto potřeba se chovat obezřetně, mít své osobní věci pod kontrolou, nenosit peněženky v kapsách. Nedechávat cennosti v batozích na zádech. Neodkládat věci do vozidel a pamatvat na to, že auto prostě není trezor. Obezřetnost je potřeba i v e-shopech. Doporučuji nakupovat u ověřených obchodníků, neposílat peníze za zboží předem, ale volit formu dobírky. Zvláštní pozor bychom měli dávat i v různých restauracích či barech, kde probíhají vánoční večirky a setkání. Ani těmto místům se zlději totiž nevyhýbají,“

ANTI: „Jaká předvánoční kriminalita existuje v ČR nejvíc?“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „V ČR se setkáváme se stejnými druhy kriminality jako u našich sousedních států. Jedná se nejčastěji o kapesní krádeže, krádeže odložených věcí z vozidel, podvodné obchodní nabídky jak na internetu tak v rámci třeba i podomního prodeje. Praktiky zlodějů jsou obdobné, proto je vhodná obezřetnost nejen v ČR, ale i v okolních státech, kam například Češi rádi na vánoční trhy také jezdí.“

ANTI: „Narůstá předvánoční kriminalita nebo naopak klesá?“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „Dobrý den, majetková kriminalita má v ČR dlouhodobě klesající tendenci. Nicméně je obezřetnost v období adventu na místě, protože pachatelé předvánočního schonu a nepozornosti lidí samozřejmě využíají k tomu,aby se obohatili. Je důležité dbát na osobní bezpečí, hlídat si vlastní věci, nenahrávat zlodějům. Vánoční tržistě a místa se zvýšenou koncentrací osob jsou ideálním prostředím pro kapsáře, kteří si vyberou obět a okradou ji během několika málo vteřin.“

SK: „Jak je na tom ČR s předvánoční kriminalitou ve srovnání se srovnatelnými státy?“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „:-) srovnatelně. Nezaznamenáváme na území ČR (v porovnání se sousedními státy)žádné výkyvy co se týká četnosti ani druhů předvánoční kriminality. Jedná se v ČR i u našich sousedů nejčastěji o kapesní krádeže, krádeže odložených věcí z vozidel, podvody na internetu (podvodné e-shopy)apod.“

SK: „Je v předvánoční době vyšší kriminalita hooligans?“

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „Dobrý den, takový druh kriminality ve zvýšené míře v předvánočním období nezaznamenáváme.“