Chat

Právní změna osobnosti, svéprávnost

JUDr. Dana Ondrejová PhD.

Záznam chatu ze středy 25. září 2013

DAYD: „Kdy lze člověku zbavenému svéprávnosti svéprávnost vrátit?“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, nově nebude možné, aby byl člověk zbaven svéprávnosti, svéprávnost bude možné pouze omezit, a to rozhodnutím soudu. Navrátit plný rozsah svéprávnosti bude možné v případě, že pominou důvody, pro které byla svéprávnost omezena. Svéprávnost lze omezit pouze pro duševní poruchu, která není jen přechodná, je-li to v zájmu dané osoby, hrozí-li vážná újma a nelze-li dosáhnout daného výsledku méně omezujícím opatřením.“

Zuzana Ďoubalová: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak můžeme postupovat, když můj tatínek má postupující Alzheimerovu nemoc, kdy hodně zapomíná a nedokáže vzdorovat různým podomním prodejcům elektřiny, apod..... a uzavírá nevýhodné smlouvy. Následně zapomíná, že něco uzavřel, nikdo se o tom nedozví a objevíme to až ve chvíli, kdy někdo po nás chce zaplatit pokutu. Lze omezit způsobilost k právním úkonům pouze na konkrétní věci (např. uzavírání smluv)? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, pokud má tatínek Alzheimerovu chorobu, zajistěte si lékařskou zprávu/posudek a požádejte soud o omezení jeho svéprávnosti, můžete se stát jeho opatrovníkem. Soud zváží, jaké právní úkony či není schopen činit a ve svém rozhodnutí to vymezí. Pokud žijete s tatínkem ve společné domácnosti, je také možné, abyste požádali soud o schválení možnosti, aby byl tatínek při svých běžných úkonech zastupován některým členem domácnosti.“

Lucie: „Jak dlouhý je proces zbavení svéprávnosti?“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, pokud myslíte současný proces zbavení svéprávnosti, nelze odpověděť paušálně, neboť vždy záleží na konkrétní oblasti - soudu a jeho zahlcenosti. Podle nového občanského zákoníku (tj. od 1.1.2014) nebude již možné osobu svéprávnosti zbavit, pouze tuto omezit. Příjemný den Dana Ondrejová“

Jana: „Mé dceři bude 18, má vážnou kombinovanou vadu, je mentálně retardovaná a negramotná. Jak mám postupovat, abych se nedočkala nějaké nečekané situace? Jak požádat o zbavení svéprávnosti a stanovení opatrovníka?“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, v takovém případě jednoznačně navrhuji, abyste požádala soud o omezení/zbavení její svéprávnosti (podle nového občanského zákoníku bude možné už pouze omezení svéprávnosti dle rozsahu, který určí soud). Soud jí poté jmenuje opatrovníka, kterým můžete být Vy a budete za svoji dceru jednat v mezích tohoto rozhodnutí. S pozdravem Dana Ondrejová“

Pavlína: „Dobrý den, jsem již několik let opatrovníkem vzdálené příbuzné. Zajímalo by mě, zda v případě úmrtí opatrované osoby se na mne bude vztahovat dědictví? Opatrovaná osoba již žádné přímé příbuzné nemá.“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, pokud neexistuje závěť a nespadáte do některé ze čtyř dědických skupin (podle současné právní úpravy), nemáte bohužel na dědictví nárok. Nevím ale, jak moc vzdálená příbuzná jste. S pozdravem Dana Ondrejová“

Josef: „Dobrý den, je možné požádat o omezení svéprávnosti pokud dotyčný není můj příbuzný?“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, ano, je to možné, musí být však samozřejmě splněny veškeré podmínky kladené na omezení svéprávnosti. S pozdravem Dana Ondrejová“

Tomáš Vlček: „Jak postupovat s babičkou, která má 88 let a trpí demencí, Alzheimerovou chorobou a již už se neorientuje v čase, nepamutej některé osoby ... Jak je to s vyřizováním na úřadech a konkrétně např. s umístěním do specializovaného zařízení, které by se o ní postaralo, ale nebude chtít souhlasit ... žijeme ve společné domácnosti a staráme se o ni ... Děkuji“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, máte několik možností. Buď můžete požádat soud o svolení k tomu, aby babičku mohl zastupovat člen domácnosti (to bude novinka podle nového občanského zákoníku). Pokud potřebujete věc řešit už nyní, můžete požádat soud o omezení či zbavení její způsobilosti k právním úkonům (podle nového občanského zákoníku pouze omezení) - soud podle jejího zdravotního stavu určí, zda ji způsobilosti zbaví či tuto omezí, případně v jakém rozsahu. S pozdravem Dana Ondrejová“

Pavlína: „Opatrovaná osoba je má sestřenice. Pokud tedy v případě jejího úmrtí nemám dědické právo, propadá její majetek státu? K opatrované osobě denně docházím, má jiné trvalé bydliště než já. Jde nějakým způsobem dosáhnout nepropadnutí majetku státu?“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, pokud nespadáte do tzv. zákonných dědických skupin, poté připadá majetek státu jako tzv. odúmrť. Pokud je Vaše sestřenice zbavena svéprávnosti (což jste přesně nepsala), nemůže pořídit závěť. Řešením může být spolužití s touto osobou minimálně tři roky před její smrtí (vím, není možná užitečná rada :-))“

Veronika: „Moje dcera je zbavena svéprávnosti,bude pro nás nějaká změna?“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, za stavu, kdy již osoba byla zbavena svéprávnosti, se pro Vás nic nemění. S pozdravem Dana Ondrejová“

NC: „Pozdrav od bývalých studentů z NC :)“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Děkuji a také zdravím :-)“

RaJ: „Pozdrav z Bv“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Děkuji :-)“

Jana: „Dobrý den, mám dceru a ta má středně těžkou retardaci, neorientuje se v časoprostorovém vnímání, má teď asistenta po celou dobu výuky a doma musí být s ní dospělá osoba. Má 14 let myslíte že budu muset také požádat o omezení svéprávnosti? Kdy se toto žádá, ve kterém věku dítěte, co vše musím k tomuto vyřídit? Děkuji za odpověď a hezký den přeji Jana“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, zatím to není potřeba, protože jste její právní zástupci a stejně není svéprávná. Tuto otázku doporučuji v každém případě v okamžiku, kdy se bude blížit jejích 18 let věku - poté požádejte o omezení její svéprávnosti soud. S pozdravem a přáním příjemného dne Dana Ondrejová“

petra: „dobrý den, mám dotaz, který se není o tématu. Prozradíte výrobce Vašeho krásného náhrdelníku? dekuji a přeji hezký den“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, moc Vám děkuji, to bych Vám sdělila moc ráda, ale opravdu jej neznám :-), tak se nezlobte :-) Příjemný den Dana Ondrejová“

Lenka: „Dobrý den,chtela bych si po rozvodu zmenit prijmeni. Za jakych podminek je to mozne a je to financne narocne?Mohu se vratit pouze k rodnem prijmeni?Dekuji mnohokrat za odpoved.“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, určitě můžete, nevím, jak dlouhá doba od rozvodu uplynula - to je možné učinit bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí po rozvodu, ale po uvedení závažnějších důvodů také později. Finančně náročné to, myslím, není, podléhá to pouze správnímu poplatku. Obraťte se na příslušnou matriku a poraďte se s příslušným úředníkem. S přáním úspěšného vyřízení Dana Ondrejová“

Alena: „Dobrý den,matka pečuje o otce po CMP a požádala o zbavení svépravnosti, sociální pracovnice ji řekla, že matka, která pobírá pečovatelský příspěvek nemůže být zároveň i opatrovníkem. Starší bratr toto odmítl, já bydlím 120 km daleko, tak soud určil mladšího bratra, který ovšem není způsobilý k této zodpovědné funkci, je bez práce a má potíže se zákonem. V občanském zákoníku jsem nenašla nic proč by matka nemohla být jeho opatrovníkem, samozřejmě se odvolá, může zažádat o opatrovnictví otce? Přece je osobou mu nejbližší, bohužel otec nemluví, tak nemůže sdělit soudu jeho přání.“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, rovněž z Vašeho popisu nevidím důvod, proč by Vaše matka nemohla být opatrovníkem, je to otcův nejbližší člověk, který zná jeho přání. Soudy naopak inklinují k tomu, aby to byl blízký člověk, nový občanský zákoník to podporuje - srov. např. onen zmíněný institut předběžného prohlášení a zastoupení členem domácnosti. Držím Vám pěsti, s pozdravem Dana Ondrejová“

anna kornová: „Dobrý den paní doktorko, prosím o objasnění, proč jsem nebyla přizvána k dědickému řízení po mém otci , který trpěl vaskulární demencí a jemuž můj bratr jak pravil tatínek "dal podepsat jakýsi dokument a zároveň si přivedl jakési dvě paní". S bratrem nejsme v kontaktu. jiní dědicové nebyli. Děkuji za odpověď.“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, tomu nerozumím. Zletilý potomek musí jako neopomenutelný dědic dostat alespoň polovinu toho, co by dostal ze zákona, a to i v případě, že bylo pořízeno závětí. Tím dokumentem, o kterém píšete, byla zřejně závěť. Tu mohl Váš tatínek pořídit, pokud v danou dobu nebyl omezen či zbaven způsobilosti k právním úkonům. Pokud sice nebyl, ale máte za to, že v danou dobu nebyl schopen posoudit následky svého jednání, bylo dobré zpochybnit platnost závěti (pokud budete mít zprávu či posudek ošetřujícího lékaře, psychiatra apod.). S pozdravem Dana Ondrejová“

Klara I.: „Dobrý den, je v naší zemi možnost změnit jméno...křestní, dcera chce vynechat ze svého jména písmenko a zkrátit si jméno. Kde bychom se mohli obrátit a kolik by to stálo, jeli to vůbec dle naší legislativy možné. Děkuji“

JUDr. Dana Ondrejová PhD.: „Dobrý den, mám za to, z z důvodů, které uvádí, není možné jméno změnit. Bylo by dobré obrátit se na příslušnou matriku. S pozdravem Dana Ondrejová“