Putování k neznámým pramenům známých řek s Luďkem Munzarem (2004). Režie B. Ludvík

V každém dílu je alespoň jedna řeka s označeným pramenem. Tak je tomu i tentokrát: tím označeným pramenem je pramen řeky Jihlavy. Najdete ho kousek za vsí Jihlávka, v louce u lesa v podobě malého jezírka. Ostatní dvě řeky tohoto dílu, Rokytná a Oslava, pramen označený neměly. Oslava počíná svůj tok v jedné odvodňovací rýze v lese za vsí Česká Mez. V lese, v němž náš mikrobus tak zapadl do bláta, až nás musel vyprošťovat traktor. Pramen Rokytné je podobný. Tentokrát je to drenážní rýha v poli. Oslava a Rokytná jsou poměrně nedotčené řeky - na obou je chráněná krajinná oblast. Zato na řece Jihlavě stojí naše nejvyšší sypaná hráz. Je to hráz Dalešické přečerpávací elektrárny. Pod ní je betonová hráz přehrady Mohelno, která svou vodou zásobuje jadernou elektrárnu Dukovany. Záběry těchto nádrží a záběry zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou patří k nejkrásnějším v tomto cyklu.
Hledání pramene dovede člověka pěkně potrápit. Jít proti proudu a hledat pramen se může snadno stát vášní, posedlostí. Ale je to sympatická vášeň. Zoceluje tělo i ducha. Prodíráte se větvemi, brodíte se blátem, hledáte v mapách, ptáte se lidí... Odměna, která vás na konci čeká, je nádherná - stanete na svahu kopce, uprostřed louky či lesa, nad pramenem. Díváte se, jak ze země prýští voda, jak z ničeho vzniká něco, jak přichází na svět řeka a je vám blaze. Pramen, který sami najdete, vás odmění hned nadvakrát: tím, že jste ho našli a tím, že se z něj můžete napít. Zkuste to. Vstaňte a jděte hledat "svůj pramen".
Tak čistou mysl a nezkalený pramen.
Motto:
Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny.
Vydejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek.
Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí.
Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes.
Pojďte s námi zpět k pramenům.
Stopáž20 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument