Putování k neznámým pramenům známých řek s Luďkem Munzarem (2004). Režie B. Ludvík

Pod "východní prameny" jsme zařadili východní přítoky Labe. Jsou jimi řeky: Loučná, Orlice, Metuje a Úpa. Protože se Orlice větví na Tichou a Divokou, je v tomto dílu, podobně jako ve třetím dílu, opět pět pramenů. Až na Úpu, jejíž pramen je vůbec nejvýše položený říční pramen u nás, byl u všech ostatních pramenů nějaký problém. Pramen Loučné se během roku stěhuje, Tichá Orlice pramenila za deště ve svahu hory Jeřáb všude, pramen Metuje nebyl pramen, ale louže a tak jsme hledali jiný, opravdu pramenící, a pramen Divoké Orlice jsme v Polsku nejdřív vůbec nenašli a je to jediný pramen, který neoznačil Luděk Munzar, ale autor a režisér celého cyklu Bedřich Ludvík.
Kam všude nás cesta zpět k pramenům zavede? Napadlo by vás, že se pramen přemisťuje, že pramen řeky může být kousek za návsí, že cesta k pramenům povede až na vrcholky hor?
Vydat se na cestu zpět k pramenům může člověku přinést netušená překvapení. Je dobré to vědět, je dobré být na to připraven. Protože jít k pramenům neznamená jen objevovat netušené věci kolem sebe, na cestě, ale především v sobě, cestou do sebe.
Tak čistou mysl a nezkalený pramen.
Motto:
Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny.
Vydejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek.
Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí.
Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes.
Pojďte s námi zpět k pramenům.
Stopáž20 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument