Putování k neznámým pramenům známých řek s Luďkem Munzarem (2004). Režie B. Ludvík

Tou řekou bez pramene je Berounka. Představíme si ji, seznámíme se s historií jejího vzniku a vydáme se k pramenům jejich čtyř(!) zdrojnic: Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Za pramenem řeky Mže budeme muset putovat až do Německa. Zbývající tři prameny jsou na našem území. A pramen Berounky? Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy a ten označíme. Co do počtu řek, je tento díl nejobsažnější.
Ze čtyř řek mají jen dvě označený pramen. Pramen, kdysi předmět uctívání a obětování. A dnes? U většiny našich řek jsme se za celá staletí ani nenamáhali nějaký pramen určit. Prameny jsou opuštěné a leží ladem. Dávné kulty vyhasly, nikdo se nevrací zpět k pramenům. I proto vznikl náš televizní cyklus a tato kniha. Dejte se na cestu, vyjděte z měst a zamiřte zpět k pramenům, k vodě a vzduchu a kamenům...
Čistou mysl a nezkalený pramen.
Motto:
Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny.
Vydejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek.
Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí.
Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes.
Pojďte s námi zpět k pramenům.
Stopáž20 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument