Putování k neznámým pramenům známých řek s Luďkem Munzarem (2004). Režie B. Ludvík

Od globálních údajů a množství vody na Zemi se rychle přesuneme k detailu a představíme si čtyři řeky: Vltavu, Hřenskou Kamenici, Ploučnice a Bílinu. Největší pozornost budeme věnovat řece Bílině - řece mučednici, jejíž pramen jsme museli vůbec nejdřív najít. Označíme ho a rozloučíme se u něj s druhým dílem.
Všechna voda světa k nám přichází prameny. Jsou jich tisíce a nemůžeme je všechny znát. V našem cyklu jsme se rozhodli vyhledat pouze prameny našich nejznámějších řek. A hle, tři čtvrtiny z nich nebyly vůbec označeny, nikdo se o ně nikdy nezajímal. Nemůžeme znát všechny naše prameny jako nemůžeme znát všechny důvody a zdroje našeho života. Ale postarat se o těch pár desítek pramenů našich nejznámějších řek, to bychom přece mohli! Myslete na to! Myslete na prameny!
Čistou mysl a nezkalený pramen.
Motto:
Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny.
Vydejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek.
Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí.
Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes.
Pojďte s námi zpět k pramenům.
Stopáž20 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument