Komponovaný pořad k 70. výročí založení Filmové fakulty AMU v Praze obsahuje autorský výběr krátkých studentských filmů, diskuze a rozhovory s tvůrci

Pořad bylo možné přehrát do 9. 12. 2017
Video není k dispozici

Čtyřhodinový komponovaný pořad vznikl ve spolupráci České televize a FAMU. Pořad je členěný do tří tematických částí, z nichž každá z nich obsahuje diskuze, školní filmy a úvody k filmům v podobě rozhovorů s tvůrci.

Režisérka pořadu a moderátorka debat Johana Švarcová se snaží zprostředkovat divákům atmosféru filmové školy a ukázat různorodost osobností, které touto institucí prošly. Vedle sebe se tak ocitnou názory a filmy z různých let i rozličných žánrů autorů již etablovaných v českém filmu jako je například Jan Hřebejk, Saša Gedeon, Marek Najbrt a Tomáš Vorel, vedle legendárních osobností Karla Vachka, Woodyho Vašulky a Drahomíry Vihanové, stejně tak jako mladých studentů, kteří se zabývají experimenty na hranici filmového umění.

Tři tematické části mají diváka navigovat k otázkám, které si kladou filmoví tvůrci, ať už v průběhu studia nebo v rámci praxe. 1. blok uvádí debata na téma „FAMU – učiliště nebo vysoká škola?”, v níž diskutují pedagogové a studenti nad otázkou, jak vlastně učit filmové řemeslo. V 2. bloku s názvem „FAMU jako hnízdo revoluce“ se diskuze vede o revoltování, ať už na půdě školy nebo směrem ven do veřejného prostoru. 3. blok uvádí debata na téma „Život po životě na FAMU” a diskuze se věnuje problematice přechodu absolventů do praxe a možnostem jejich uplatnění. Sestřih záznamu živých besed nepoukazuje pouze na výše zmíněná témata, ale zároveň divákům zprostředkuje živou formou atmosféru školy i způsob, jakým probíhá na akademické půdě Filmové fakulty AMU dialog mezi studenty a pedagogy, protože právě toto je pro FAMU typické – škola plná tvůrčích osobností, které se spolu vedou otevřenou avšak kultivovanou debatu.

Stopáž248 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument