Sonda do myšlení mladých lidí, kteří svoje vzdělání získali či získávají v demokratické společnosti a navíc v době nebývalé hospodářské i geopolitické stability, již ve většině Evropy žádná z předchozích generací nezažila. Režie I. Pauerová

V roce 2016 spustila po desetiměsíční přípravě Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem masivní internetovou anketu, na níž odpovědělo neuvěřitelných 60 000 tisíc mladých lidí. Dokumentární film jak shrnutím tohoto nebývalého projektu, ale především přiblížením několik osobností z řady respondentů, kteří v anketě odpovídali. Zanedlouho se z totiž této „neznámé“ generace budou rekrutovat ti, kteří mají určovat směřování naší země, vytvářet většinu pracovní síly i nakládat s pojmem demokracie, jeho obsahem a směřováním. Myšlenky, které ve filmu zazní, ukazují, jak uvažují mladí lidé v současné české i evropské realitě – nahlédneme jejich důvěru v instituce, postoje k politice a médiím, názory na Evropu a Evropskou unii, vliv technologií na jejích životy, důležitost a vliv jejich mezilidských vztahů, druhy a povahy jejich postojů k práci nebo vzájemné toleranci.

Stopáž67 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument