Rozhovor s Danem Bártou

Jaký je cíl pořadu Češi zachraňují?

Chceme seznámit diváky s tím, jak se Češi zapojují do světového dění na poli ochrany přírody. Řada českých přírodovědců se totiž významně podílí na zásadních ochranářských projektech v zahraničí, některé, často ve spolupráci s tuzemskými zoologickými zahradami, dokonce vedou a dosahují ve své práci mezinárodně oceňovaných výsledků. Naše dokumenty ukazují, co tam dělají, jak tam žijí, jaké jsou radosti, úskalí, metody, výsledky a vyhlídky jejich práce. Zároveň je to příležitost, jak na příkladu konkrétního zvířete nebo místa naznačit trochu přírodovědeckých souvislostí.

Ohrožených druhů zvířat je mnoho. Jaký byl klíč k výběru těch, kterým se v projektu věnujete?

Byla to právě stěžejní úloha nějakého Čecha nebo Češky, potažmo české zoo, na nějakém důležitém ochranářském projektu venku. Zvíře, jako předmět ochrany, je pak nedílnou součástí příběhu. Vyprávíme o nich obou.

Co je podle Vás hlavní příčinou vymírání živočišných druhů?

Nedávno jsem se na to ptal povolanějších. Na prvním místě v pořadí příčin současného vymírání druhů stojí invazní organismy, které vytlačují původní nebo zranitelné druhy za hranici přežití. A na druhém místě, držte se, stojí tradiční čínská medicína. Vážně. Všechny ty prášky ze sušených a rozdrcených parohů, rohů, zubů, drápů, krunýřů, šupin, vajec, varlat, penisů a podobné idiocie a s tímhle kultem statusového placeba související pytláctví provozované živořícími lidmi. Kdo by tomu na prahu 21. století věřil, že si například bohatý zlatomládežník ve Vietnamu či Číně myslí, že pokud si nasype trochu nosorožčí rohoviny do vodky a do kokainu, nebude mít po mejdanu takovou kocovinu. Takže největší hrozby se vlastně nemění, jsou stále dvě: smůla a lidské blbství.

Jakým stylem můžeme s takovými riziky bojovat?

Vidím naději v tom, že stále více lidí chápe, že si sami pod sebou podřezáváme větev tím, že ignorujeme ne-lidské, jakkoliv současně vím, že vymření třeba veverky běloocasé bude většině lidí úplně jedno. Kdybych tu naději sám nicméně neměl, těžko bych ji mohl v někom probudit.