Technologie moci na úsvitu českých dějin. Bratrovrah a budovatel státu Boleslav I. v dokumentu režiséra Davida Slabého.

Bratrovrah a zakladatel českého státu. Dvě charakteristiky, které dějepisci přisoudili Boleslavovi I. První legendy a kroniky cíleně budovaly obraz záporné postavy knížete, který neváhal zavraždit svého bratra. Teprve moderní historikové začali poukazovat na to, že zabití budoucího světce knížete Václava mohlo být nešťastnou náhodou. Ať už se staroboleslavské události odehrály jakkoliv, Boleslav se chopil příležitosti. Nález masového hrobu na hradišti Budeč zřejmě dokazuje, že letopisci zmiňované vraždění Václavových příznivců nepatří jen do říše legend. Dobře vyzbrojená družina ochotná beze zbytku plnit rozkazy nebyla ale tím jediným, co Boleslav potřeboval k udržení moci. Dokument na základě archeologických nálezů, zpráv dobových kronik i nejnovějších závěrů moderní historiografie poodkrývá tajemství fungování moci v podmínkách rodícího se českého státu.

Napište nám