Lucie Výborná putuje od pramene Labe až do nížin velkých řek, aby objevila tajemství podvodních krajin. Na rozmanitosti tohoto úchvatného světa závisí naše budoucnost! Režie P. Jirásek

Voda je to nejcennější dědictví po předcích, které musíme opatrovat pro naše děti. Krajina byla odpradávna přetvářena člověkem, a nastolená rovnováha přírody a civilizace je často velmi křehká. První sídla vznikala právě na březích řek a potoků, život lidí býval těsně spjatý s koloběhem ročních dob, se záplavami i obdobími sucha. Tajemství říčních tůni rozněcovalo fantazii, teprve rozvoj potápěčské a filmové techniky umožnil důkladně nahlédnout do hlubiny věčného pohybu a mihotavého světla. Někdy máme představu dokumentů o vodních světech spojenou s pestrobarevnými útesy korálových moří. Za dobrodružstvím však není nutné jezdit tisíce kilometrů – stačí objevit mnohotvárnost říček či potoků, které máme těsně za domem. Lucie Výborná pátrá symbolicky po proudu řek: v horních tocích společně s ní nahlédneme do života sivenů, pstruhů, raků či perlorodek. Na středních tocích se necháme unášet expanzí života, nejen rybami, ale i nádhernými vodními rostlinami, dovádějícími korýši a hmyzem. Budeme svědky tření mihulí, či rejdění lipanů. Hluboké říční tůně dolních toků řek přinesou zklidnění i setkání s našimi největšími rybami, poznáme také roztodivné invazivní druhy, které se do naší přírody dostaly teprve v posledních letech. Nechte se fascinovat, poučit i dojmout unikátním seriálem, který vznikal více než 2 roky.


Živočichové

Siven americký

Lososovitá ryba dovezená ze Severní Ameriky. Odolává velmi nízkým teplotám, dlouhodobému zamrzání hladiny i kyselosti vody. Přežívá i v horských potocích, kde jiné ryby nemají šanci. » Číst více


Živočichové

Vyza velká

Jedná se jeseterovitou rybu žijící v Kaspickém, Černém, Azovském a Jaderském moři. Na našem území byla naposledy spatřena počátkem 20. století, vzácně pronikala do řeky Moravy a Dyje. Velké vodohospodářské stavby zamezily její migraci, omezeně ji lze u nás pozorovat v některých umělých nádržích. » Číst více


Živočichové

Amur bílý

Amur bílý je kaprovitá nepůvodní ryba, jejíž primární domovinou je povodí řeky Amur. Vyhovují mu husté vodní porosty a mělké prohřáté zátoky. Amur se hojně vyskytuje na jihu Moravy a v Polabí. » Číst více


Živočichové

Střevle potoční

Původní kaprovitá ryba vyskytující se na velké části našeho území v čistých potocích, říčkách a někdy i stojatých vodách. Pohybuje se v hejnech a v nebezpečí se snaží ukrýt pod břehem. » Číst více


Živočichové

Mihule potoční

Primitivní obratlovec z řádu kruhoústých vyskytující se ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami. U nás se vyskytuje v povodí Labe, Odry a Moravy. » Číst více


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument