20 beden o justiční vraždě

16. 4. 2018

Byl to monstrproces, který zinscenovala komunistická strana proti vlastním soudruhům na příkaz Moskvy. Komunistický tisk je nazýval zrádci, špiony, sionisty a dokonce psy. Psům psí smrt, přál si básník Ivan Skála a to se taky stalo. Jedenáct rozsudků smrti, 3 doživotní tresty. Dokumenty z tohoto krutého justičního divadla se nedávno nalezly ve dvaceti bednách. Zvukové, obrazové a písemné záznamy slibují, že se o brutalitě komunistického režimu i po letech dovíme něco nového. Natáčel Mirek Petráček.

Autor reportáže: Miroslav Petráček

Přejít na obsah dílu