Současné české vězeňství

  • V českých věznicích bylo ke konci roku 2018 umístěno celkem 21 577 osob. Mezi nimi výrazně převažovali muži oproti ženám, které tvořily jen asi 7,6 % z celkového počtu.
  • Nejvíce vězněných osob bylo ve věznici v Plzni, na druhém místě byly Vinařice a na třetím Valdice.
  •  Mezi vězni byl nejvyšší počet těch, kteří byli odsouzeni na 1 až 2 roky. Naopak nejméně bylo odsouzených na doživotí. V roce 2018 jich bylo 48, z toho 3 ženy.
  • Podle statistik za rok 2017 byla většina odsouzených lidé se základním vzděláním (43,41%) a vyučení bez maturity (37,97%). Nejvíce jich bylo ve věku mezi 30 a 35 lety. Téměř 63% odsouzených bylo ve vězení opakovaně.
  • Nejčastějším trestným činem byla v roce 2017 krádež. Za ní s odstupem následovaly trestné činy v souvislosti s omamnými
    a návykovými látkami, porušování domovní svobody, maření úředního rozhodnutí a loupež.
  • V roce 2017 proběhly 3 pokusy o útěk a 3 vězni útěk připravovali.

V současné době je v České republice 25 věznic, 10 vazebních věznic
a 2 detenční ústavy.