Pirátské vysílání

Piráti na vlnách Déčka odhalují všechna mediální tajemství.