Pavel Kolář- člověk a sport

S profesorem Pavlem Kolářem o vlivu sportu na lidské tělo.